MAKOSH UNIVERSAL З БОРОМ (B)

ДОБРИВО WE ● ГРАНУЛЬОВАНЕ ● ТИП B.1.1.
NPK (Ca,S) 4-10-18-(12-26) З БОРОМ (B) 0,2

  • Добриво розроблене та виготовлене європейськими науковцями спеціально для, культур чутливих до нестачі бору;
  • Використання збалансованого комплексного добрива дозволяє забезпечити рослину достатньою кількістю елементів, необхідних для нормального росту та розвитку;
  • Бор прямопропорційно впливає на збільшення кількісних та якісних показників урожайності. Його наявність в добриві дозволяє підживити рослини на початку вегетації.
500 кг

 


ВЛАСТИВОСТІ

26% Триоксид сірки (SO3), загальний
18% Оксид калію (K2O), розчинний у воді
12% Оксид кальцію (CaO), розчинний у воді
10% П’ятиокис фосфору (P205), загальний
4% Аміачний азот (N)
0,2% Бор (В) загальний.

ЗАСТОСУВАННЯ

Добриво є універсальним, його можна використовувати в передпосівний обробіток ґрунту та при посіві. Рекомендуємо застосовувати двохфазне внесення: 70% від запланованої норми під основний обробіток;
30% від запланованої норми в припосівне удобрення;
або вносити 100% добрива при посіві.
Добриво не містить компонентів, що обмежують схожість насіння.ДОЗУВАННЯ[кг/га] [kg/ha]

Культури Норма внесення добрив
Соняшник 150-300 кг/га
Соя, горох 120-200 кг/га
Кукурудза 120-250 кг/га
Цукрові буряки 150-300 кг/га
Озима та яра пшениця 120-250 кг/га
Озимий та ярий ріпак 150-300 кг/га
Озимий та ярий ячмінь 120-250 кг/га
Картопля, овочі 150-300 кг/га


Data ostatniej aktualizacji: 27 May 2021