KREDA®

Mg +

NAWÓZ WE • ŚRODEK WAPNUJĄCY G.1.5b KREDA ROZDROBNIONA • GRANULOWANA • 80% CaCO₃, 5% MgCO₃ REAKTYWNOŚĆ (EN-13971) – 80% • LICZBA ZOBOJĘTNIENIA – 48%

  • dla wszystkich rodzajów gleb uprawnych oraz trwałych użytków zielonych
  • poprawia przyswajalność fosforu i innych makroskładników oraz molibdenu
  • zwiększa aktywność biologiczną gleby
  • neutralizuje kationy wodorowe i ogranicza aktywność kationów glinu, które uruchamiają się w glebach silnie kwaśnych  i kwaśnych, powodując nieodwracalne uszkodzenia młodych korzeni roślin
  • na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi zmniejsza rozpuszczalność toksycznych związków
  • oprócz wapnia zawiera także magnez – pierwiastek, którego niedobór jest powszechny w glebach lekkich i wymagających  odkwaszania
500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Gęstość nasypowa: 1,3kg/dcm³


Właściwości

45% tlenek wapnia (CaO) całkowity
2,4% tlenek magnezu (MgO) całkowity

Stosowanie

  • Na gruntach ornych powinien być rozprowadzony na polu po zbiorze plonu głównego, w zespole uprawek pożniwnych i dobrze wymieszany w warstwie ornej gleby.
  • W szczególnych przypadkach może być stosowany pogłównie, co ułatwia granulowana postać nawozu.
  • Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać po zbiorze ostatniego pokosu lub po wypasie zwierząt.


Dawkowanie [kg/ha]

Odczyn gleby, 1M KCl Kategoria agronomiczna gleby
bardzo lekka lekka średnia ciężka
kwaśny 700 1000 1250 1400
lekko kwaśny 350 450 700 800