KREDA®

Mg +

NAWÓZ WE • ŚRODEK WAPNUJĄCY G.1.5b KREDA ROZDROBNIONA • GRANULOWANA • 80% CaCO₃, 5% MgCO₃ REAKTYWNOŚĆ (EN-13971) – 80% • LICZBA ZOBOJĘTNIENIA – 48%

  • dla wszystkich rodzajów gleb uprawnych oraz trwałych użytków zielonych
  • poprawia przyswajalność fosforu i innych makroskładników oraz molibdenu
  • zwiększa aktywność biologiczną gleby
  • neutralizuje kationy wodorowe i ogranicza aktywność kationów glinu, które uruchamiają się w glebach silnie kwaśnych  i kwaśnych, powodując nieodwracalne uszkodzenia młodych korzeni roślin
  • na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi zmniejsza rozpuszczalność toksycznych związków
  • oprócz wapnia zawiera także magnez – pierwiastek, którego niedobór jest powszechny w glebach lekkich i wymagających  odkwaszania
  • Naturalna kreda nawozowa cieszy się coraz większą popularnością. Nawozy produkowane na jej bazie pomagają zadbać o optymalne pH gleby – parametr, który ułatwia roślinom absorpcję składników odżywczych. Najkorzystniejszymi warunkami dla większości roślin jest pH lekko kwaśne, zbliżone do obojętnego. Przy glebie kwaśnej może być konieczne wapnowanie. Do odkwaszania gleby szczególnie polecanym produktem jest kreda nawozowa. Porowata powierzchnia skały kredowej, z której pozyskiwana jest kreda nawozowa,  ma wpływ na szybsze rozpuszczanie drobin i uwalnianie węglanu wapnia do gleby. Nawóz z kredy zawiera wyłącznie frakcję pylistą: im jej więcej, tym bardziej zwiększa się powierzchnia cząsteczek, które będą reagowały z roztworami glebowymi. Choć kwaśna gleba nadaje się do niektórych upraw, to jednak znacząca większość roślin lepiej wzrasta w środowisku zbliżonym do obojętnego. Zbadanie poziomu pH gleby pozwala precyzyjnie określić, jakie nawozy powinny być stosowane oraz czy i kiedy należy przeprowadzić wapnowanie, by zwiększyć plony i zadbać o prawidłowy rozwój roślin.
500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Gęstość nasypowa: 1,3kg/dcm³


Właściwości

45% tlenek wapnia (CaO) całkowity
2,4% tlenek magnezu (MgO) całkowity

Stosowanie

  • Na gruntach ornych powinien być rozprowadzony na polu po zbiorze plonu głównego, w zespole uprawek pożniwnych i dobrze wymieszany w warstwie ornej gleby.
  • W szczególnych przypadkach może być stosowany pogłównie, co ułatwia granulowana postać nawozu.
  • Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać po zbiorze ostatniego pokosu lub po wypasie zwierząt.


Dawkowanie [kg/ha]

Odczyn gleby, 1M KCl Kategoria agronomiczna gleby
bardzo lekka lekka średnia ciężka
kwaśny 700 1000 1250 1400
lekko kwaśny 350 450 700 800