LUBOFOS®

NA UŻYTKI ZIELONE

NAWÓZ WE • GRANULOWANY •TYP B.4.
PK (Ca, Mg, Na, S) 7-20- (2,5-5-2,5-10)

 • opracowany specjalnie do stosowania na trwałych użytkach zielonych
 • posiada formy fosforu efektywnie uruchamiane przez trawy i rośliny bobowate ze względu na zdolność zakwaszania rizosfery
 • formulacja chemiczna nawozu uwzględnia bieżące zapotrzebowanie roślin na składniki mineralne oraz warunkuje poprawę zasobności gleby w fosfor i potas w dłuższym okresie czasu
 • stanowi dobre uzupełnienie składników na użytkach intensywnie nawożonych nawozami naturalnymi (gnojownica i obornik)
 • w składzie chemicznym nawozu uwzględniono sód – składnik bardzo ważny dla traw
 • sód poprawia smakowitość paszy, a w młodej runi pastwiskowej wykazuje silne współdziałanie z azotem, przyczyniając się do większej produkcji białka przez rośliny
 • sód zwiększa również akumulację magnezu w biomasie i określany jest mianem regulatora relacji K:(Ca+Mg) w paszy
 • u zwierząt sód kontroluje przewodnictwo impulsów nerwowych i zwiększa ich płodność
 • obecność magnezu i siarki w nawozie przyczynia się do poprawy wartości pokarmowej paszy oraz ogranicza obecność azotanów w roślinach przeznaczonych do spasania
 • dobroczynne działanie magnezu u zwierząt wiąże się z ograniczeniem zachowań agresywnych oraz zmniejszeniem prawdopodobieństwa wystąpienia wymiotów i biegunek
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

 • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
 • Gęstość nasypowa: 1,0 do 1,05 kg/dcm³

Właściwości

7% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55% pięciotlenek fosforu (P₂O₅)) rozpuszczalny w 2% roztworze kwasu mrówkowego;
20% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
2,5% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
5% tlenek magnezu (MgO) całkowity
2,5% sód (Na) całkowity
10% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

Stosowanie

Nawóz najlepiej stosować wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji roślin, rozprowadzając równomiernie po powierzchni użytku. W sytuacji gdy jest konieczne stosowanie większej ilości nawozu, część dawki (½) zastosować w pierwszym terminie, natomiast resztę po pierwszym pokosie lub po wypasie zwierząt.Dawkowanie [kg/ha]

Nawożenie naturalne
(obornik, gnojowica)
Zasobność gleby w fosfor i potas
niska średnia wysoka
bez nawożenia 800-900* 400-500 300-400
nawożenie 500-600 250-350 150-200

* nie stosować w jednej dawce (½ dawki wczesną wiosną; ½ dawki po zbiorze pierwszego pokosu lub po wypasie zwierząt)

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:
Skłodowski Spółka Jawna
07-323 Zaręby Kościelne,
ul. Czyżewska 20,
tel: 086 270 69 00
www.sklodowski.com.pl