Nawóz LUBOFOS ® 5-10-25

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYPE B.1.1.
NPK (S) 5-10-25-(15)

pod wszystkie rośliny uprawne, szczególnie okopowe, rzepak ozimy, rośliny na paszę
polecany w uprawie roślin siarkolubnych t.j. rzepak, kapusta, czosnek i cebula
szczególnie polecany na gleby ubogie w potas
posiada zarówno szybko, jak i wolno działające formy fosforu i siarki
w uprawie roślin ozimych zapewnia niezbędne ilości azotu w okresie jesieni
w przypadku roślin jarych pozwala na zmniejszenie wiosennych dawek azotu
bardzo dobre właściwości rozsiewne
zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

  • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
  • Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,0 kg/dcm³

Właściwości

5% azot amonowy (N)
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych
5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
2,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
25% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
15% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Nawożenie Lubofosem® 5-10-25 najlepiej wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10-20 cm. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kiełkowanie nasion, co umożliwia stosowanie bezpośrednio przed siewem rośliny uprawnej. W przypadku wiosennego nawożenia buraków cukrowych nawóz nale-ży wprowadzić do gleby 10-14 dni przed siewem nasion, zwłaszcza w sytuacji stosowania jednorazowo dużej dawki nawozowej. Na użytki zielone wskazane jest podzielenie zalecanej dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego nawożenia wczesną wiosną, a drugiego po zbiorze pierwszego pokosu lub po drugim wypasie pastwiska.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZAWARTOŚĆ FOSFORU I POTASU PRZYSWAJALNEGO W GLEBIE
niska średnia wysoka
zboża ozime 5,0 500 350 200
zboża jare 4,0 500 350 200
rzepak ozimy 3,0 600 500 300
burak cukrowy (na oborniku) 40,0 550 450 300
ziemniak (na oborniku) 25,0 500 350 250
strączkowe na ziarno 2,5 500 375 250
łąki kośne 6,0 650 450 300
motylkowe z trawami – zielonka 50,0 675 450 300
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 650 450 300


Ostatnio zmodyfikowany 30 listopada, 2021 o 23:10