Nawóz LUBOFOS ® POD RZEPAK

NAWÓZ WE • GRANULOWANY •TYP B.1.1.
NPK (Ca, Mg, S) 3,5-10-18,5-(2-2,5-14,5) Z BOREM (B) 0,2

  • szczególnie polecany do stosowania w uprawie rzepaku
  • zalecany również pod inne rośliny krzyżowe (gorczycę, rzepik, warzywa kapustne)
  • zaspokaja specyficzne zapotrzebowanie rzepaku na siarkę, bor i mangan
  • zapewnia uzyskanie wysokich plonów
  • w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,05 kg/dcm³


Właściwości

3,5% azot amonowy (N)
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55,0% pięciotlenku fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego
18,5% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
2% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
2,5% tlenek magnezu (MgO) całkowity
14,5% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
0,2% bor (B) całkowity

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując Lubofos® pod Rzepak przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokość 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych.Dawkowanie [kg/ha]

POZIOM PLONÓW ZAWARTOŚĆ FOSFORU I POTASU PRZYSWAJALNEGO W GLEBIE
niska średnia wysoka
poniżej 2,5t/ha 550 400 250
2,5-3,0 t/ha 650 500 300
powyżej 3,0 t/ha 750 600 350


Ostatnio zmodyfikowany 9 sierpnia, 2022 o 13:48