Nawóz LUBOPLON ® magnezowo-siarczanowy

NAWÓZ GRANULOWANY, POZWOLENIE MRIRW • 16 MgO-17 SO₃

  • szczególnie do nawożenia rzepaku ozimego i pszenicy ozimej, buraków cukrowych, ziemniaków, kukurydzy oraz na plantacjach wieloletnich
  • dostarcza magnez i siarkę niezbędne do uzyskania wysokiego i dobrego plonu
  • redukuje negatywny wpływ toksycznego glinu na system korzeniowy roślin
  • zwiększa efektywność nawozów azotowych
  • zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe i atak szkodników
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

  • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
  • Gęstość nasypowa: 1,0 do 1,05 kg/dcm³

Właściwości

16% tlenek magnezu (MgO) całkowity
6,5% tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie
17% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

Stosowanie

Nawożenie najlepiej wykonać przed uprawą przedsiewną tak, aby nawóz wymieszać z glebą. W przypadku gleb lekkich zaleca się podział dawki w ilości od 30-50% w okresie wczesnojesiennym, a resztę wczesną wiosną w celu zapobiegania wymywaniu składników. W uprawie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej nawóz może być stosowany z powodzeniem także wczesną wiosną w celu regeneracji plantacji po zimie oraz pobudzenia roślin do wiosennej wegetacji. Na plantacjach wieloletnich bardzo dobre efekty stosowania nawozu można osiągnąć, wykonując nawożenie wiosną oraz w mniejszych dawkach w trakcie użytkowania pastwiska lub łąki, najlepiej po wypasie lub wykonaniu pokosu.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON t/ha DAWKA NAWOZU
[kg/ha]
ILOŚĆ SKŁADNIKÓW W DAWCE
MgO [kg/ha] SO₃[kg/ha]
rzepak ozimy – stanowisko ubogie 3,0-3,5 300-400 48-64 51-68
pow. 3,5 400-500 84-80 68-85
rzepak ozimy – stanowisko żyzne 3,0-3,5 250-350 40-56 43-60
pow. 3,5 350-450 56-72 60-77
zboża jare i ozime 5,0-6,0 150-200 24-32 26-34
pow. 6,0 200-300 32-48 34-51
kukurydza na ziarno 6,0-8,0 200-250 32-40 34-43
pow. 8,0 250-350 40-56 43-60
burak cukrowy do 40,0 200-350* 32-56 34-60
pow. 40,0 300-450* 48-72 51-77
ziemniak do 25,0 150-300* 24-48 26-51
pow. 25,0 200-400* 32-64 34-68
użytki zielone, zależnie od sposobu użytkowania i poziomu plonów 200-500 32-80 34-85

* Dolna dawka z zakresu dotyczy uprawy na oborniku, górna – bez obornika.Data ostatniej aktualizacji: 28 grudnia 2022