Nawóz LUBOPLON ® WAPNIOWO-MAGNEZOWY

NAWÓZ GRANULOWANY,
POZWOLENIE MRIRW • 27 CaO-16 MgO

 • do nawożenia wszystkich upraw polowych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych
 • do stosowania na glebach o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i obojętnym
 • poprawia zaopatrzenie roślin w składniki drugoplanowe – wapń, magnez i siarkę
 • stymuluje plonotwórcze działanie azotu
 • zmniejsza podatność roślin na czynniki patogeniczne
 • poprawia właściwości fizykochemiczne gleby
 • bardzo dobre właściwości rozsiewne
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

 • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
 • Gęstość nasypowa: 1,0 do 1,2 kg/dcm³

Właściwości

27% tlenek wapnia (CaO) całkowity
3,5% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
16% tlenek magnezu (MgO) całkowity
2,5% tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie
10% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

Stosowanie

Luboplon® wapniowo-magnezowy należy stosować przedsiewnie, a po wysiewie dobrze wymieszać go z glebą. Na gruntach ornych nawóz najlepiej stosować po podorywce lub przed orką przedzimową późną jesienią. Można również stosować jesienią przedsiewnie przy zagwarantowaniu dobrego wymieszania z glebą. Na trwałych użytkach zielonych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami wapnowania tych użytków. Zabieg nawożenia należy wykonać w okresie pozawegetacyjnym, jesienią lub na przedwiośniu. Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nie przeznaczonych.Dawkowanie [kg/ha]

 • w zależności od zasobności gleb w magnez przyswajalny dawki nawozu wynoszą od 150 do 350 kg/ha
 • w stanowiskach słabszych zalecane jest wprowadzanie nawozu co roku (można w mieszankach z innymi nawozami) w dawkach 150 – 250 kg/ha
 • na glebach średnich i ciężkich, umiarkowanie zasobnych w magnez, dobre efekty uzyskać można, stosując nawóz z myślą o roślinach szczególnie wymagających, w jednorazowej dawce wynoszącej 200 – 350 kg/ha
 • nie należy stosować dawek większych niż zalecane


Ostatnio zmodyfikowany 30 września, 2021 o 13:33