LUBOFOS®

PK

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.4. PK (Ca, S) 14-24- (3-6,5)

  • do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej
  • ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany do uprawy roślin okopowych
  • polecany również pod uprawy zbóż i użytków zielonych
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
  • zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

  • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
  • Gęstość nasypowa: 1,0 do 1,05 kg/dcm³

Właściwości

14% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55% pięciotlenek fosforu (P₂O₅)) rozpuszczalny w 2% roztworze kwasu mrówkowego
24% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
3% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
6,5% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Lubofos® PK przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kieł-kowanie nasion, co umożliwia siew po 2-4 dniach od nawożenia. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i odczynu. Na użytki zielone wskazane jest podzielenie dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego nawożenia wczesną wiosną, a drugiego po zbiorze pierwszego pokosu lub po drugim wypasie pastwiska.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON t/ha ZAWARTOŚĆ PRZYSWAJALNEGO FOSFORU I POTASU W GLEBIE
niska średnia wysoka
zboża ozime 5,0 450 350 250
zboża jare 4,0 400 300 200
rzepak 3,0 550 450 300
burak cukrowy (na oborniku) 40,0 550 400 250
ziemniak (na oborniku) 25,0 450 300 220
strączkowe na ziarno 2,5 380 270 200
łąki kośne 6,0 600 450 280
motylkowe z trawami – zielonka 50,0 700 550 350
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 700 550 350
kukurydza na ziarno 7,0 700 550 400