LUBOFOSKA®

SUPER P

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.2.1.
NP (Ca, S) 3,5-23-(19-30)

  • Składniki nawozu chronione specjalistyczną otoczką polimerową .
  • Otoczka polimerowa przylegając mocno do granuli uniemożliwia dostęp jonów glinu, żelaza, wapnia, manganu; zapobiegając uwstecznianiu fosforu.
  • Uwalnianie składników pokarmowych odbywa się wolno, głównie pod wpływem kwasów organicznych wydzielanych przez roślinę do roztworu glebowego w pobliżu wysianego nawozu.
  • Wykorzystana technologia powoduje pełną i nieograniczoną dostępność fosforu na wszystkich typach gleb, lecz szczególnie na glebach z wadliwym i nieuregulowanym pH.
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

  • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%. Gęstość nasypowa: 1,0 – 1,05 kg/dcm³

Właściwości

3,5% (N) azotu całkowitego w formie amonowej
23,0% (P₂O₅) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w kwasach mineralnych
22,0% (P₂O₅) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
21,0% (P₂O₅) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w wodzie
19,0% (CaO) tlenku wapnia rozpuszczalnego w wodzie
30,0% (SO₃) trójtlenku siarki całkowitego

Stosowanie

Nawóz granulowany przedsiewny, do nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Może być stosowany w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie. Po zastosowaniu nawóz powinien być wymieszany z glebą co najmniej do głębokości 10-20 cm. Dawka nawozu powinna być ustalona według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas oraz spodziewanego plonuDawkowanie [kg/ha]

Zalecane dawki w kg nawozu na 1 tonę planowanego plonu:

NAWOŻONE ROŚLINY ZAWARTOŚĆ PRZYSWAJALNEGO FOSFORU I POTASU W GLEBIE
bardzo wysoka wysoka średnia niska bardzo niska
Pszenica ozima 16-22 23-31 32-44 39-53 48-66
Rzepak ozimy 40-50 56-70 80-100 96-120 120-150
Żyto ozime 12-20 17-28 24-40 29-48 36-60
Jęczmień ozimy 12-36 17-25 24-36 29-44 36-54
Pszenżyto ozime 14-20 20-28 28-40 34-48 42-60
Pszenica jara 20-48 28-34 40-48 48-58 60-72
Jęczmień jary 16-22 25-31 32-44 39-53 48-66
Owies 20-24 26-34 40-48 48-58 60-72
Pszenżyto jare 18-22 23-31 36-44 44-53 54-66
Kukurydza 16-20 23-28 32-40 39-48 48-60
Burak cukrowy 4-5 6-7 8-10 10-12 10-12
Ziemniaki 3-10 4,5-7 6-10 7-12 7,5-12
Soja 30-40 42-56 60-80 72-96 90-120
Bobik 36-40 51-56 72-80 87-96 108-120
Łubin 36-40 51-56 72-80 87-96 108-120
Motylkowe drobnonasienne 5-6 7-9 10-12 12-15 12-15
Gryka 20 28 40 48 60
Słonecznik 10-15 14-21 20-30 24-36 30-45

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:
WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna
ul. Hodowlana 9
33-100, Tarnów
tel/fax: (14) 629-30-70
e-mail: biuro@wialan.com.pl
www.wialan.com.pl