KONTAKT

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty, zapraszamy do kontaktu.

LUVENA S.A.

ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń

Wydział Handlu Nawozami

tel.: +48 509 809 309
e-mail: nawozy@luvena.pl

Załadunek nawozów rolniczych – waga samochodowa:

ul. Chemików 19
62-030 Luboń

Więcej informacji na temat LUVENA S.A. na stronie
www.luvena.pl

LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniom nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.