LUBOFOSY

Stosuje się według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas.

LUBOFOS UNIVERSAL

  • NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1. NPK (Ca, Mg, S) 3,5-10-21- (2-2,5-14,5)

LUBOFOS RS

  • NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1. NPK (Ca, Mg, S) 3,5-8-21- (2-2,5-15,5) z borem B

LUBOFOS 12 MAKS

  • NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.4. PK (Ca, Mg, S) 12-25- (2-2,5-6)

LUBOFOS 5-10-25

  • NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYPE B.1.1.
  • NPK (S) 5-10-25-(15)

LUBOFOS 12

  • NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.4. PK (Ca, Mg, S) 12-20- (2-4,5-6)

LUBOFOS POD RZEPAK

  • NAWÓZ WE • GRANULOWANY •TYP B.1.1.
  • NPK (Ca, Mg, S) 3,5-10-18,5-(2-2,5-14,5) Z BOREM (B) 0,2

LUBOFOS POD BURAKI

  • NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1.
  • NPK (Ca, Na, S) 3,5-10-21-(2-2,2-14,5) Z BOREM (B) 0,2

LUBOFOS Corn

  • NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1.
  • NPK (Ca, S) 5-10-21 (2-18,5) Z BOREM (B) 0,09, CYNKIEM (Zn) 0,20

LUBOFOS POD ZIEMNIAKI

  • NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1.
  • NPK (Mg, S) 3,5-7-25-(2,5-19,5)

LUBOFOS BEZCHLORKOWY 3,5-10-15

  • NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1.
  • NPK (Ca, Mg, S) 3,5-10-15-(2-2,5-27,5)