LUBOFOSY

Stosuje się według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas.

Nawóz LUBOFOS UNIVERSAL

  • PRODUKT NAWOZOWY UE • GRANULOWANY • NPK (Ca, Mg, S) 3,5-10-21- (17,5-2-16)
  • PL: PFC1(C)(I)(a)(ii) NAWÓZ STAŁY NIEORGANICZNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

Nawóz LUBOFOS RS

  • PRODUKT NAWOZOWY UE • GRANULOWANY • NPK Ca-Mg-S 3,5-10-18,5 (18-2-15) z borem
  • PL: PFC1(C)(I)(a)(ii) NAWÓZ STAŁY NIEORGANICZNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

Nawóz Lubofos 12 MAKS

  • PRODUKT NAWOZOWY UE • GRANULOWANY • PK (Ca-Mg-S) 12-25 (21-2-7)
  • PL: PFC1(C)(I)(a)(ii) NAWÓZ STAŁY NIEORGANICZNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

Nawóz LUBOFOS 12

  • PRODUKT NAWOZOWY UE • GRANULOWANY • PK (Ca-Mg-S) 12-20 (21-3-8)
  • PL: PFC1(C)(I)(a)(ii) NAWÓZ STAŁY NIEORGANICZNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

Nawóz LUBOFOS Corn

  • NAWÓZ WE • GRANULOWANY • NPK (Ca-S) 5-10-21 (15-19) z mikroskładnikami (B, Zn)
  • PL: PFC1(C)(I)(a)(ii) NAWÓZ STAŁY NIEORGANICZNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

Nawóz LUBOFOS pod ziemniaki

  • NAWÓZ WE • GRANULOWANY • NPK (Ca-Mg-S) 3,5-7-25 (14-2-20)
  • PL: PFC1(C)(I)(a)(ii) NAWÓZ STAŁY NIEORGANICZNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

Nawóz LUBOFOS bezchlorkowy 3,5-10-15

  • NAWÓZ WE • GRANULOWANY • NPK (Ca-Mg-S) 3,5-10-15 (19-2-27)
  • PL: PFC1(C)(I)(a)(ii) NAWÓZ STAŁY NIEORGANICZNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

Data ostatniej aktualizacji: 23 października 2023