LUBOPLONY

Stosuje się według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas.

LUBOPLON WAPNIOWO-MAGNEZOWY

    • NAWÓZ GRANULOWANY,
    • POZWOLENIE MRIRW • 27 CaO-16 MgO

LUBOPLON MAGNEZOWO-SIARCZANOWY

    • NAWÓZ GRANULOWANY, POZWOLENIE MRIRW • 16 MgO-17 SO₃