INNE NAWOZY

Stosuje się według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny.

NAWÓZ EKOLOGICZNY 0-8-18

    • NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.4. PK (Mg, S) 8-18- (8-12), ZAWIERAJĄCY FOSFORYT MIĘKKI