INNE NAWOZY

Stosuje się według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas.

KREDA Mg +

    • NAWÓZ WE • ŚRODEK WAPNUJĄCY G.1.5b KREDA ROZDROBNIONA • GRANULOWANA • 80% CaCO₃, 5% MgCO₃ REAKTYWNOŚĆ (EN-13971) – 80% • LICZBA ZOBOJĘTNIENIA – 48%

NAWÓZ EKOLOGICZNY 0-8-18

    • NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.4. PK (Mg, S) 8-18- (8-12), ZAWIERAJĄCY FOSFORYT MIĘKKI