INNE NAWOZY

Stosuje się według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny.

Nawóz EKOLOGICZNY 0-8-18

    • PRODUKT NAWOZOWY UE • GRANULOWANY • PK (Mg-S) 8-18 (8-30)

Data ostatniej aktualizacji: 23 października 2023