Nawóz EKOLOGICZNY 0-8-18

PRODUKT NAWOZOWY UE • GRANULOWANY • PK (Mg-S) 8-18 (8-30)

  • dla odbiorców produkujących żywność metodami ekologicznymi
  • posiada Świadectwo przydatności do stosowania w rolnictwie ekologicznym
  • produkowany jedynie z naturalnych kopalin, bez obróbki chemicznej
  • do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne oraz na plantacjach wieloletnich
  • szczególnie duża efektywność fosforu z nawozu na glebach lekko kwaśnych i kwaśnych
  • ze względu na obojętne pH jego stosowanie nie prowadzi do zakwaszania gleb
  • łatwy do równomiernego rozsiewania
20, 25, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

  • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%.
  • Gęstość nasypowa: 1,05 do 1,55 kg/dcm³

Właściwości

8% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
4,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym
18% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
8% tlenek magnezu (MgO) całkowity
30% trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Nawożenie należy wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą. Nawóz powinno się wysiać nie później niż 10-14 dni przed siewem roślin, szczególnie w sytuacji stosowania dużej dawki nawozowej. Nawożenie roślin jarych z powodzeniem można wykonać jesienią bez obawy o straty składników mineralnych. Na użytkach zielonych nawóz należy stosować powierzchniowo i rozsiać wczesną wiosną jednorazowo według dawki fosforu i potasu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON t/ha ZAWARTOŚĆ PRZYSWAJALNEGO FOSFORU I POTASU W GLEBIE
niska średnia wysoka
zboża ozime 3,0 350 300 200
zboża jare 2,5 300 250 200
drzewa i krzewy 400 300 250
ziemniak (na oborniku) 20,0 400 300 250
kukurydza na ziarno 4,0 400 300 250
strączkowe na ziarno 2,0 400 300 250
siano łąkowe 4,0 450 350 250
motylkowe z trawami – zielonka 35,0 450 350 250
trawy w uprawie polowej – zielonka 35,0 450 350 250
warzywa w uprawie polowej* 400 300 250

* Podano wartości przybliżone; należy uwzględnić specyficzne wymagania poszczególnych gatunków.Data ostatniej aktualizacji: 15 maja 2023