Nawóz EKOLOGICZNY 0-8-18

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
PK (Mg,S) 8-18 (8-30)

  • przeznaczony dla odbiorców produkujących żywność metodami ekologicznymi, choć z powodzeniem może być stosowany we wszystkich gospodarstwach rolniczych
  • posiada świadectwo przydatności do stosowania w rolnictwie ekologicznym (do pobrania w linku Pozwolenie MRiRW poniżej)
  • produkowany jedynie z naturalnych kopalin, bez obróbki chemicznej
  • relacja K2O/P2O5 wynosząca 2,25 sprawia, że nawóz można stosować pod wszystkie rośliny uprawne oraz na plantacjach wieloletnich
  • szczególnie dużą efektywność fosforu z nawozu można uzyskać na glebach lekko kwaśnych i kwaśnych
  • ze względu na obojętne pH jego stosowanie nie prowadzi do zakwaszania gleb
  • łatwy do równomiernego rozsiewania
  • ze względu na długi okres uwalniania składników nawozowych produkt może być polecany na plantacjach wieloletnich oraz w systemach nawożenia, których celem jest trwała poprawa żyzności gleby metodami ekologicznymi
  • obecność magnezu zwiększa efektywność wykorzystania azotu z nawozów naturalnych, organicznych i zasobów glebowych oraz zapobiega niedoborom magnezu w roślinach, zwłaszcza na glebach lekkich, z natury ubogich w ten składnik
25, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Bryłki

Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm 95 %

Gęstość nasypowa: 1,0 do 1,1 kg/dcm³


Właściwości

8% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
5,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym
18% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
8% tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie
30% trójtlenek siarki (SO3) całkowity

Stosowanie

Nawożenie należy wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą. Nawóz powinno się wysiać nie później niż 10-14 dni przed siewem roślin, szczególnie w sytuacji stosowania dużej dawki nawozowej. Nawożenie roślin jarych z powodzeniem można wykonać jesienią bez obawy o straty składników mineralnych. Na użytkach zielonych nawóz należy stosować powierzchniowo i rozsiać wczesną wiosną, jednorazowo według dawki fosforu i potasu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR I POTAS
niska średnia wysoka
zboża ozime 5,0 450 350 200
zboża jare 4,0 450 350 200
drzewa i krzewy 400 300 250
ziemniaki (na oborniku) 20,0 400 300 250
kukurydza na ziarno 6,0 500 400 280
strączkowe na ziarno 2,0 400 300 250
siano łąkowe 4,0 450 350 250
bobowate z trawami – zielonka 35,0 450 350 250
trawy w uprawie polowej – zielonka 35,0 450 350 250
warzywa w uprawie polowej* 400 300 250

* podano wartości przybliżone; należy uwzględnić specyficzne wymagania poszczególnych gatunkówData ostatniej aktualizacji: 14 lutego 2024