NP

 

 • Nawóz granulowany, przeznaczony do nawożenia większości upraw
 • Stanowi cenne źródło fosforu, który znajduje się w różnych formach chemicznych, co sprawia, że fosforany z nawozu są uwalniane w całym okresie wegetacji
 • Azot amonowy zawarty w granuli nawozowej jest dobrze wiązany w glebie oraz wspomaga pobieranie fosforu, zarówno z granuli nawozowej jak i z zasobów glebowych
 • Obecność siarki w nawozie gwarantuje poprawę efektywności nawozów azotowych, a także zwiększa odpowiedź obronną rośliny na atak patogenów
 • Może być stosowany w zespole uprawek przedsiewnych z myślą o roślinach ozimych (rzepak i zboża), zapewniając odpowiednie zaopatrzenie roślin w okresie jesieni w azot, fosfor i siarkę
 • W nawożeniu roślin jarych i trwałych użytków zielonych zapewnia pełną dawkę fosforu oraz zwiększa zasoby dostępnego azotu w pierwszym okresie wegetacji
 • Nawóz z powodzeniem może być zalecany do zlokalizowanego nawożenia wykonanego wraz z siewem kukurydzy
 • wysoka koncentracja składników pokarmowych
 • optymalny stosunek P do K
 • nawóz kompletny dzięki zawartości S, Ca i mikroelementów
 • idealnie dostosowany do polskich warunków glebowych i wymagań większości roślin uprawnych
 • dzięki dużej zawartości potasu zalecany jako uzupełnienie tego pierwiastka na wiosnę, gdy występują jego duże straty związane z wymywaniem
 • szczególnie polecany do nawożenia rzepaku ozimego i pszenicy ozimej, buraków cukrowych, ziemniaków, kukurydzy oraz na plantacjach wieloletnich
 • dostarcza magnez i siarkę niezbędne do uzyskania wysokiego i dobrej jakości plonu
 • redukuje negatywny wpływ toksycznego glinu na system korzeniowy roślin
 • zwiększa efektywność wykorzystania nawozów azotowych
 • zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe i atak szkodników
 • przeznaczony do stosowania na gleby mineralne i organiczne;
 • może być aplikowany we wszystkich uprawach na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych;
 • wykazuje właściwości odkwaszające, szczególnie polecany do stosowania w stanowiskach o odczynie lekko kwaśnym;
 • w glebach kwaśnych skutecznie neutralizuje działanie toksycznego glinu;
 • stanowi cenne źródło magnezu, wapnia i siarki dla roślin.

 

nawóz granulowany przedsiewny

uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy jak i trwałych użytków zielonych)

w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin

zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

nawóz granulowany przedsiewny

szczególnie polecany do stosowania w uprawie rzepaku ozimego

z powodzeniem może być stosowany również do nawożenia zbóż, kukurydzy, a także do zastosowania na trwałych użytkach zielonych (TUZ)

zaspokaja specyficzne zapotrzebowanie roślin na siarkę i bor

w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin

nawóz granulowany przedsiewny, do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej, przede wszystkim na gleby ubogie w potas i magnez

ze względu na wysoką zawartość potasu zalecany do nawożenia roślin o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik (rośliny okopowe, rzepak ozimy, trwałe użytki zielone)

ze względu na zawarty magnez polecany pod uprawy zbóż i użytków zielonych

zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

 • dla odbiorców produkujących żywność metodami ekologicznymi
 • posiada Świadectwo przydatności do stosowania w rolnictwie ekologicznym
 • produkowany jedynie z naturalnych kopalin, bez obróbki chemicznej
 • do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne oraz na plantacjach wieloletnich
 • szczególnie duża efektywność fosforu z nawozu na glebach lekko kwaśnych i kwaśnych
 • ze względu na obojętne pH jego stosowanie nie prowadzi do zakwaszania gleb
 • łatwy do równomiernego rozsiewania
 • uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do stosowania w uprawach ozimych i jarych oraz na trwałych użytkach zielonych, niezależnie od warunków glebowych
 • bardzo dobra rozpuszczalność powoduje, że nawóz może być stosowany nie tylko na glebach średnio zasobnych, lecz także na glebach wyczerpanych ze składników mineralnych oraz na trwałych użytkach zielonych, na których wyniesienie składników w sezonie wegetacyjnym jest bardzo duże
 • polecany zarówno do bieżącego stosowania bezpośrednio przed siewem roślin jak i do nawożenia podnoszącego zasobność gleby, z myślą o roślinie następczej
 • ze względu na dużą szybkość działania możliwe jest stosowanie w technikach specjalistycznych (nawożenie zlokalizowane)
 • poprzez obecność siarki i wapnia powoduje poprawę odporności roślin na działanie czynników chorobotwórczych oraz zwiększenie efektywności azotu
 • bardzo dobrze sprawdza się na plantacjach rzepaku ozimego, gdyż w porównaniu z innymi roślinami gatunek ten pobiera szczególnie dużo wapnia i siarczanów
 • bardzo dobre właściwości rozsiewne
 • uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zboża ozime i jare,
  jak i rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz kukurydzę)
 • doskonały w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie dzięki bardzo dobrej rozpuszczalności fosforanów w wodzie
 • szybkie działanie dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie
 • zaspokaja nawet duże zapotrzebowanie na siarkę w różnych fazach rozwojowych
 • bardzo dobre właściwości rozsiewne
 • zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

 

 

Ostatnio zmodyfikowany 30 września, 2021 o 13:40