0-15-15

 

 • uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do stosowania we wszystkich uprawach na gruntach ornych oraz na trwałych użytkach zielonych,
 • rekomendowany zarówno do podstawowego nawożenia przedsiewnego jak i do regulacji zasobności gleb,
 • poprzez obecność siarki i wapnia powoduje poprawę odporności roślin na działanie czynników chorobotwórczych oraz zwiększenie efektywności azotu
 • bardzo dobre właściwości rozsiewne
 •  
 • do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne
 • na wszystkie gleby niezależnie od ich składu chemicznego
 • zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne formy fosforu
 • plonotwórcze działanie dzięki wysokiej zawartości siarki, która jest uruchamiana
 • przez cały okres wegetacji rośliny
 • Nawóz granulowany, przeznaczony do nawożenia większości upraw
 • Stanowi cenne źródło fosforu, który znajduje się w różnych formach chemicznych, co sprawia, że fosforany z nawozu są uwalniane w całym okresie wegetacji
 • Azot amonowy zawarty w granuli nawozowej jest dobrze wiązany w glebie oraz wspomaga pobieranie fosforu, zarówno z granuli nawozowej jak i z zasobów glebowych
 • Obecność siarki w nawozie gwarantuje poprawę efektywności nawozów azotowych, a także zwiększa odpowiedź obronną rośliny na atak patogenów
 • Może być stosowany w zespole uprawek przedsiewnych z myślą o roślinach ozimych (rzepak i zboża), zapewniając odpowiednie zaopatrzenie roślin w okresie jesieni w azot, fosfor i siarkę
 • W nawożeniu roślin jarych i trwałych użytków zielonych zapewnia pełną dawkę fosforu oraz zwiększa zasoby dostępnego azotu w pierwszym okresie wegetacji
 • Nawóz z powodzeniem może być zalecany do zlokalizowanego nawożenia wykonanego wraz z siewem kukurydzy
 • wysoka koncentracja składników pokarmowych
 • optymalny stosunek P do K
 • nawóz kompletny dzięki zawartości S, Ca i mikroelementów
 • idealnie dostosowany do polskich warunków glebowych i wymagań większości roślin uprawnych
 • dzięki dużej zawartości potasu zalecany jako uzupełnienie tego pierwiastka na wiosnę, gdy występują jego duże straty związane z wymywaniem
 • szczególnie polecany do nawożenia rzepaku ozimego i pszenicy ozimej, buraków cukrowych, ziemniaków, kukurydzy oraz na plantacjach wieloletnich
 • dostarcza magnez i siarkę niezbędne do uzyskania wysokiego i dobrej jakości plonu
 • redukuje negatywny wpływ toksycznego glinu na system korzeniowy roślin
 • zwiększa efektywność wykorzystania nawozów azotowych
 • zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe i atak szkodników
 • przeznaczony do stosowania na gleby mineralne i organiczne;
 • może być aplikowany we wszystkich uprawach na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych;
 • wykazuje właściwości odkwaszające, szczególnie polecany do stosowania w stanowiskach o odczynie lekko kwaśnym;
 • w glebach kwaśnych skutecznie neutralizuje działanie toksycznego glinu;
 • stanowi cenne źródło magnezu, wapnia i siarki dla roślin.

 

nawóz granulowany przedsiewny

uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy jak i trwałych użytków zielonych)

w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin

zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

nawóz granulowany przedsiewny

szczególnie polecany do stosowania w uprawie rzepaku ozimego

z powodzeniem może być stosowany również do nawożenia zbóż, kukurydzy, a także do zastosowania na trwałych użytkach zielonych (TUZ)

zaspokaja specyficzne zapotrzebowanie roślin na siarkę i bor

w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin

nawóz granulowany przedsiewny, do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej, przede wszystkim na gleby ubogie w potas i magnez

ze względu na wysoką zawartość potasu zalecany do nawożenia roślin o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik (rośliny okopowe, rzepak ozimy, trwałe użytki zielone)

ze względu na zawarty magnez polecany pod uprawy zbóż i użytków zielonych

zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

 • dla odbiorców produkujących żywność metodami ekologicznymi
 • posiada Świadectwo przydatności do stosowania w rolnictwie ekologicznym
 • produkowany jedynie z naturalnych kopalin, bez obróbki chemicznej
 • do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne oraz na plantacjach wieloletnich
 • szczególnie duża efektywność fosforu z nawozu na glebach lekko kwaśnych i kwaśnych
 • ze względu na obojętne pH jego stosowanie nie prowadzi do zakwaszania gleb
 • łatwy do równomiernego rozsiewania