NAWÓZ PK 10-30

 

 • nawóz granulowany do stosowania we wszystkich uprawach na gruntach ornych oraz na trwałych użytkach zielonych (TUZ)
 • rekomendowany także w stanowiskach o niskiej zasobności w potas
 • może być stosowany na przedwiośniu, przed dozwolonym terminem wysiewu nawozów azotowych, jako dawka startowa, celem pobudzenia aktywności fizjologicznej ozimin
 • bardzo dobre właściwości rozsiewne

 

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:
„BLENDING” SP. Z O.O.
tel. 62 594 83 10
www.blending.pl

 • uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do stosowania we wszystkich uprawach na gruntach ornych oraz na trwałych użytkach zielonych,
 • rekomendowany zarówno do podstawowego nawożenia przedsiewnego jak i do regulacji zasobności gleb,
 • poprzez obecność siarki i wapnia powoduje poprawę odporności roślin na działanie czynników chorobotwórczych oraz zwiększenie efektywności azotu
 • bardzo dobre właściwości rozsiewne
 • do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne
 • na wszystkie gleby niezależnie od ich składu chemicznego
 • zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne formy fosforu
 • plonotwórcze działanie dzięki wysokiej zawartości siarki, która jest uruchamiana
 • przez cały okres wegetacji rośliny
 • Nawóz granulowany, przeznaczony do nawożenia większości upraw
 • Stanowi cenne źródło fosforu, który znajduje się w różnych formach chemicznych, co sprawia, że fosforany z nawozu są uwalniane w całym okresie wegetacji
 • Azot amonowy zawarty w granuli nawozowej jest dobrze wiązany w glebie oraz wspomaga pobieranie fosforu, zarówno z granuli nawozowej jak i z zasobów glebowych
 • Obecność siarki w nawozie gwarantuje poprawę efektywności nawozów azotowych, a także zwiększa odpowiedź obronną rośliny na atak patogenów
 • Może być stosowany w zespole uprawek przedsiewnych z myślą o roślinach ozimych (rzepak i zboża), zapewniając odpowiednie zaopatrzenie roślin w okresie jesieni w azot, fosfor i siarkę
 • W nawożeniu roślin jarych i trwałych użytków zielonych zapewnia pełną dawkę fosforu oraz zwiększa zasoby dostępnego azotu w pierwszym okresie wegetacji
 • Nawóz z powodzeniem może być zalecany do zlokalizowanego nawożenia wykonanego wraz z siewem kukurydzy
 • nawóz granulowany, przeznaczony do nawożenia wszystkich roślin rolniczych
 • stanowi cenne źródło fosforu, który znajduje się w różnych formach chemicznych, co sprawia, że fosforany z nawozu są uwalniane w całym okresie wegetacji
 • azot amonowy zawarty w granuli nawozowej jest dobrze wiązany w glebie oraz wspomaga pobieranie fosforu, zarówno z granuli nawozowej jak i z zasobów glebowych
 • obecność siarki w nawozie gwarantuje poprawę efektywności nawozów azotowych, a także zwiększa odpowiedź obronną rośliny na atak patogenów
 • może być stosowany w zespole uprawek przedsiewnych z myślą o roślinach ozimych (rzepak i zboża), zapewniając odpowiednie zaopatrzenie roślin w okresie jesieni w azot, fosfor i siarkę
 • w nawożeniu roślin jarych i trwałych użytków zielonych zapewnia pełną dawkę fosforu oraz zwiększa zasoby dostępnego azotu w pierwszym okresie wegetacji
 • nawóz z powodzeniem może być zalecany do zlokalizowanego nawożenia wykonanego wraz z siewem kukurydzy czy systemu nawożenia strip-till
 • zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne związki siarki i magnezu
 • zalecany do nawożenia przedsiewnego, celem uzupełnienia zasobów glebowych w magnez i siarkę w uprawach polowych roślin rolniczych, w uprawach warzywnych, na użytkach zielonych
 • szczególnie polecany do nawożenia rzepaku ozimego i pszenicy ozimej, buraków cukrowych, ziemniaków, kukurydzy oraz na plantacjach wieloletnich
 • wskazany do stosowania także na glebach lekkich i zakwaszonych, w których występuje wymywanie magnezu
 • siarka powoduje wzrost plonowania poprzez poprawę efektywności wykorzystania azotu
 • powoduje poprawę jakości plonów poprzez: wzrost zawartości tłuszczów w nasionach roślin oleistych, białka w nasionach, skrobi w ziemniakach i sacharozy w korzeniach buraka cukrowego
 • zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe i atak szkodników
 • magnez jako podstawowy składnik chlorofilu jest niezbędny w procesie fotosyntezy, ponadto aktywuje działanie wielu enzymów i reguluje gospodarkę energetyczną roślin
 • redukuje negatywny wpływ toksycznego glinu na system korzeniowy roślin
 • do nawożenia wszystkich upraw polowych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych
 • do stosowania na glebach mineralnych i organicznych o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i obojętnym
 • zalecany przede wszystkim na gleby o niskiej zasobności w magnez
 • poprawia zaopatrzenie roślin w składniki drugoplanowe – wapń, magnez i siarkę
 • stymuluje plonotwórcze działanie azotu
 • zmniejsza podatność roślin na czynniki patogeniczne
 • poprawia właściwości fizykochemiczne gleby
 • bardzo dobre właściwości rozsiewne
 • uniwersalny nawóz granulowany
 • do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy, jak i trwałych użytków zielonych)
 • w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin
 • zwiększa efektywność nawożenia azotem
 • poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
 • zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
 • nawóz granulowany przedsiewny
 • szczególnie polecany do stosowania w uprawie rzepaku ozimego
 • z powodzeniem może być stosowany również do nawożenia kukurydzy, buraków cukrowych a także do zastosowania na trwałych użytkach zielonych (TUZ)
 • zaspokaja specyficzne zapotrzebowanie rzepaku na siarkę i bor
 • w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin
 • zwiększa efektywność nawożenia azotem
 • poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
 • bardzo dobre właściwości rozsiewne
 • nawóz granulowany przedsiewny, do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej, przede wszystkim na gleby ubogie w potas i magnez
 • ze względu na wysoką zawartość potasu zalecany do nawożenia roślin o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik (rośliny okopowe, rzepak ozimy, trwałe użytki zielone)
 • ze względu na zawarty magnez polecany także pod uprawy zbóż, kukurydzy i użytków zielonych
 • obecność siarki w nawozie gwarantuje poprawę efektywności nawozów azotowych, a także zwiększa odpowiedź obronną rośliny na atak patogenów
 • zawarte w granuli nawozowej mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników mineralnych