Nawóz LUBOFOSKA ® 0-15-15

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.4.
PK (Ca, S) 15-15-(18-24)

  • uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do stosowania we wszystkich uprawach na gruntach ornych oraz na trwałych użytkach zielonych,
  • rekomendowany zarówno do podstawowego nawożenia przedsiewnego jak i do regulacji zasobności gleb,
  • poprzez obecność siarki i wapnia powoduje poprawę odporności roślin na działanie czynników chorobotwórczych oraz zwiększenie efektywności azotu
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

  • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%. Gęstość nasypowa: 1,0 – 1,1 kg/dcm³

Właściwości

15% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych
13% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
11% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
15% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
18% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
24% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

Stosowanie

Nawóz może być stosowany na przedwiośniu, przed dozwolonym terminem wysiewu nawozów azotowych, celem pobudzenia aktywności
fizjologicznej ozimin (nawożenie startowe). W takim przypadku, zależnie od stanu plantacji, wystarczy zastosować 40-60% zalecanej dawki. Nawóz najlepiej wysiać przedsiewnie, mieszając z powierzchniową warstwą gleby. W przypadku stosowania pogłównego optymalnym terminem jest okres poprzedzający opady deszczu. Na użytkach zielonych stosować powierzchniowo.Dawkowanie [kg/ha]

 

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWJALNY FOSFOR
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 600 450 250
zboża jare 6,0 550 400 220
rzepak ozimy 3,5 600 450 250
kukurydza na ziarno 9,0 750 550 300
burak cukrowy (na oborniku) 60,0 550 380 220
ziemniak (na oborniku) 30,0 500 350 200
strączkowe na ziarno 3,0 550 380 250
kukurydza na zielonkę 55,0 700 500 300
łąki kośne 6,5 620 450 300
bobowate z trawami – na zielonkę 50,0 650 480 300
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 650 480 300

 Utworzony 1 lutego 2022