Nawóz LUBOFOSKA ® 0-15-15

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
PK (Ca,S) 15-15 (24-24)

  • uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do stosowania we wszystkich uprawach na gruntach ornych oraz na trwałych użytkach zielonych,
  • rekomendowany zarówno do podstawowego nawożenia przedsiewnego jak i do regulacji zasobności gleb,
  • poprzez obecność siarki i wapnia powoduje poprawę odporności roślin na działanie czynników chorobotwórczych oraz zwiększenie efektywności azotu
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Granule

Frakcja 2-5,6 mm min. 90%

Gęstość nasypowa: 0,950 – 1,050 kg/dcm³


Właściwości

15% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
11% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
13% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
15% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
24% tlenek wapnia (CaO) całkowity
18% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
24% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
20% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Nawóz może być stosowany na przedwiośniu, przed dozwolonym terminem wysiewu nawozów azotowych, celem pobudzenia aktywności
fizjologicznej ozimin (nawożenie startowe). W takim przypadku, zależnie od stanu plantacji, wystarczy zastosować 40-60% zalecanej dawki. Nawóz najlepiej wysiać przedsiewnie, mieszając z powierzchniową warstwą gleby. W przypadku stosowania pogłównego optymalnym terminem jest okres poprzedzający opady deszczu. Na użytkach zielonych stosować powierzchniowo.Dawkowanie [kg/ha]

 

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWJALNY FOSFOR I POTAS
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 650 450 250
zboża jare 6,0 550 400 220
rzepak 3,5 600 450 250
kukurydza na ziarno 9,0 750 550 300
burak cukrowy (na oborniku) 60,0 550 380 220
ziemniaki (na oborniku) 30,0 500 350 200
strączkowe na ziarno 3,0 550 380 250
kukurydza na zielonkę 55,0 700 500 300
łąki kośne 6,5 620 450 300
bobowate z trawami – na zielonkę 50,0 650 480 300
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 650 480 300

 Data ostatniej aktualizacji: 13 lutego 2024