LUBOPLON ® KALIUM

PRODUKT NAWOZOWY UE • GRANULOWANY • CHLOREK POTASU K (Ca-Mg-S) 40-(7,5-4-12)

  • przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie
  • bardzo dobrze sprawdza się do nawożenia rzepaku ozimego oraz trwałych użytków zielonych
  • polecany zarówno do bieżącego nawożenia roślin, jak i poprawy zasobności gleb w potas
  • zawiera dobrze rozpuszczalne związki potasu
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

  • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
  • Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,05 kg/dcm³

Właściwości

40% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
7,5% tlenek wapnia (CaO) całkowity
4,5% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
4% tlenek magnezu (MgO) całkowity
3% tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie
12% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Największą efektywność działania nawozu uzyskuje się, wykonując nawożenie przedsiewnie. Po wysiewie nawóz należy wymieszać z glebą na głębokości 10-20 cm. W uprawie buraków cukrowych należy unikać stosowania dużych dawek nawozu bezpośrednio przed siewem. W stanowiskach przeznaczonych pod buraki ewentualnej korekty zasobności gleby wymagającej dużej dawki składnika należy dokonać jesienią. Na plantacjach roślin ozimych możliwa jest aplikacja nawozu pogłównie przed ruszeniem wiosennej wegetacji roślin. Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać wczesną wiosną. W razie konieczności wprowadzenia do gleby dużej ilości potasu część dawki należy zastosować po zbiorze pierwszego pokosu lub po wypasie zwierząt.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON t/ha ZAWARTOŚĆ PRZYSWAJALNEGO POTASU W GLEBIE
niska średnia wysoka
zboża ozime 6,0 350 300 150
zboża jare 5,0 300 250 120
rzepak ozimy 3,0 525 375 225
burak cukrowy (na oborniku) 45,0 600 300 150
kukurydza na ziarno 7,0 525 375 225
strączkowe na ziarno 2,5 275 150 75
łąki kośne 6,0 450 300 150
motylkowe (bobowate) z trawami – zielonka 50,0 375 250 150
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 375 250 150


Data ostatniej aktualizacji: 27 stycznia 2023