LUBOPLON ® KALIUM

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
CHLOREK POTASU ● K (Ca,Mg,S) 40 (7,5-4-12)

  • przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie
  • bardzo dobrze sprawdza się do nawożenia rzepaku ozimego, kukurydzy oraz trwałych użytków zielonych
  • polecany zarówno do bieżącego nawożenia roślin, jak i poprawy zasobności gleb w potas
  • zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne związki potasu, siarki i magnezu
  • zwiększa efektywność nawożenia azotem
  • poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
  • powoduje, że rośliny racjonalniej gospodarują wodą, zwłaszcza w okresie suszy glebowej
  • aktywuje mechanizmy obronne przed działaniem chorób i szkodników
  • zwiększa zdolność do regeneracji roślin ozimych w okresie wczesnej wiosny
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Bryłki

Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm 95 %

Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,05 kg/dcm³


Właściwości

40% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
7,5% tlenek wapnia (CaO) całkowity
4,5% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
4% tlenek magnezu (MgO) całkowity
3% tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie
12% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Największą efektywność działania nawozu uzyskuje się, wykonując nawożenie przedsiewnie. Po wysiewie nawóz należy wymieszać z glebą na głębokości 10-20 cm. Nawóz można stosować także przed orką siewną. W uprawie buraków cukrowych należy unikać stosowania dużych dawek nawozu bezpośrednio przed siewem. W stanowiskach przeznaczonych pod buraki ewentualnej korekty zasobności gleby, wymagającej dużej dawki składnika należy dokonać jesienią. Na plantacjach roślin ozimych możliwa jest aplikacja nawozu pogłównie przed ruszeniem wiosennej wegetacji roślin.

Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać wczesną wiosną. W razie konieczności wprowadzenia do gleby dużej ilości potasu część dawki należy zastosować po zbiorze pierwszego pokosu lub po wypasie zwierząt.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY POTAS
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 400 300 150
zboża jare 6,0 400 300 120
rzepak ozimy 3,5 600 400 225
burak cukrowy (na oborniku)* 65,0 620 320 150
kukurydza na ziarno 9,0 600 400 225
strączkowe na ziarno 3,5 300 200 100
łąki kośne 6,0 450 300 150
bobowate z trawami – zielonka 50,0 375 250 150
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 375 250 150

* ryzyko uprawy w stanowisku o niskiej zasobnościData ostatniej aktualizacji: 14 lutego 2024