Nawóz SUPERFOSFAT 19 GRANULOWANY

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP A.2.2a SUPERFOSFAT PROSTY P (Ca, S) 18-(19,5-30,5)

  • do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne
  • na wszystkie gleby niezależnie od ich składu chemicznego
  • zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne formy fosforu
  • plonotwórcze działanie dzięki wysokiej zawartości siarki, która jest uruchamiana
  • przez cały okres wegetacji rośliny
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

  • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,6 mm min. 90%.
  • Gęstość nasypowa: 1,0 – 1,1 kg/dcm³

Właściwości

19% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych
18% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, w tym min. 93,0% rozpuszczalnego w wodzie
19,5% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
30,5% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

Stosowanie

Superfosfat 19 granulowany jest typowym nawozem przedsiewnym. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-15 cm. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany przez wody opadowe.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZAWARTOŚĆ FOSFORU PRZYSWAJALNEGO GLEBIE
niska średnia wysoka
zboża ozime 5,0 380 250 170
zboża jare 4,0 320 220 150
rzepak 3,0 400 280 200
kukurydza na ziarno 7,0 600 450 300
burak cukrowy (na oborniku) 40,0 400 200 100
ziemniak (na oborniku) 25,0 400 200 100
strączkowe na ziarno 2,5 320 200 120
łąki kośne 6,0 500 350 240
kukurydza na zielonkę 50,0 550 380 250
motylkowe z trawami – zielonka 50,0 550 420 250
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 550 420 250


Utworzony 12 listopada 2021