Nawóz SUPERFOSFAT 18 GRANULOWANY

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
SUPERFOSFAT PROSTY ● P (Ca, S) 18-(28-33)

  • do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne
  • na wszystkie gleby niezależnie od ich składu chemicznego
  • zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne formy fosforu
  • plonotwórcze działanie dzięki wysokiej zawartości siarki, która jest uruchamiana przez cały okres wegetacji rośliny
500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Granule

Frakcja o wymiarach 2,0 do 5,6 mm 90 %

Gęstość nasypowa: 1,0 do 1,1 kg/dcm³


Właściwości

18% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
12% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
16% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
28% tlenek wapnia (CaO) całkowity
ok.19% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
33% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
ok.23% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Superfosfat granulowany jest typowym nawozem przedsiewnym. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 10-20 cm. Można go wysiewać przed orką siewną i zimową. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany przez wody opadowe.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 550 350 180
zboża jare 6,0 550 350 180
rzepak 3,5 650 480 250
kukurydza na ziarno 9,5 750 550 320
burak cukrowy (na oborniku)* 65,0 680 500 250
ziemniaki (na oborniku) 35,0 520 370 200
strączkowe na ziarno 3,5 420 280 150
łąki kośne 6,0 500 350 240
kukurydza na zielonkę 50,0 550 380 250
bobowate z trawami – zielonka 50,0 550 420 250
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 550 420 250

* ryzyko uprawy w stanowisku o niskiej zasobnościData ostatniej aktualizacji: 12 lutego 2024