Nawóz Lubofos 12 MAKS

PRODUKT NAWOZOWY UE • GRANULOWANY • PK (Ca-Mg-S) 12-25 (21-2-7)
PL: PFC1(C)(I)(a)(ii) NAWÓZ STAŁY NIEORGANICZNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

nawóz granulowany przedsiewny, do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej, przede wszystkim na gleby ubogie w potas i magnez

ze względu na wysoką zawartość potasu zalecany do nawożenia roślin o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik (rośliny okopowe, rzepak ozimy, trwałe użytki zielone)

ze względu na zawarty magnez polecany pod uprawy zbóż i użytków zielonych

zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
Gęstość nasypowa: 1,00 do 1,05 kg/dcm³


Właściwości

12% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
6,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym
25% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
21% tlenek wapnia (CaO) całkowity
2% tlenek magnezu (MgO) całkowity
7% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
6% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych.

Na trwałych użytkach zielonych wskazane jest podzielenie dawki części i zastosowanie pierwszej dawki wczesną wiosną, a drugiej po zbiorze pierwszego pokosu lub po pierwszym wypasie.

Nawóz polecany jest do nawożenia w zmianowaniu, celem korekty zasobności gleby dla najbardziej wymagającej rośliny.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZAWARTOŚĆ FOSFORU I POTASU PRZYSWAJALNEGO W GLEBIE
niska średnia wysoka
zboża ozime 6,0 500 350-400 250
zboża jare 5,0 450 300-350 200
rzepak ozimy 3,5 600 450-500 250
kukurydza na ziarno 8,0 700 500-550 300
burak cukrowy (na oborniku) 50,0 600* 400 250
ziemniak (na oborniku) 30,0 500 350 250
strączkowe na ziarno 3,0 400 300 200
siano łąkowe 6,0 600 450 300
motylkowe z trawami – zielonka 50,0 700 550 350
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 700 500 300

*ryzyko uprawyData ostatniej aktualizacji: 28 grudnia 2022