Nawóz Lubofos 12 MAKS

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
PK (Ca,Mg,S) 12-25 (21-2-7)

  • nawóz granulowany przedsiewny, do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej, przede wszystkim na gleby ubogie w potas i magnez
  • ze względu na wysoką zawartość potasu zalecany do nawożenia roślin o dużym zapotrzebowaniu na ten składnik (rośliny okopowe, rzepak ozimy, trwałe użytki zielone)
  • ze względu na zawarty magnez polecany także pod uprawy zbóż, kukurydzy i użytków zielonych
  • obecność siarki w nawozie gwarantuje poprawę efektywności nawozów azotowych, a także zwiększa odpowiedź obronną rośliny na atak patogenów
  • zawarte w granuli nawozowej mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników mineralnych
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Bryłki

Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm 95 %

Gęstość nasypowa: 1,00 do 1,05 kg/dcm³


Właściwości

12% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
6,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym
25% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
21% tlenek wapnia (CaO) całkowity
ok.4% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
2% tlenek magnezu (MgO) całkowity
7% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
6% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 10-20 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych lub orki siewnej.

Na trwałych użytkach zielonych wskazane jest podzielenie dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego nawożenia wczesną wiosną, a drugiego po zbiorze pierwszego pokosu lub po pierwszym wypasie pastwiska.

Nawóz także polecany do nawożenia w zmianowaniu, celem korekty zasobności gleby dla najbardziej wymagającej rośliny. Stosować dawki określone wg zaleceń nawozowych z uwzględnieniem zasobności gleby w potas i fosfor przyswajalny.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR I POTAS
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 580 450 250
zboża jare 6,0 550 420 200
rzepak 3,5 650 500 300
burak cukrowy (na oborniku) 65,0 700* 550 270
ziemniaki (na oborniku) 35,0 560 420 230
strączkowe na ziarno 3,5 500 350 230
łąki kośne 6,0 650 450 300
bobowate z trawami – zielonka 50,0 720 560 350
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 720 560 350
kukurydza na ziarno 9,5 750 580 350

*ryzyko uprawy w glebie o niskiej zasobnościData ostatniej aktualizacji: 12 lutego 2024