Nawóz LUBOFOS ® 12

PRODUKT NAWOZOWY UE • GRANULOWANY • PK (Ca-Mg-S) 12-20 (21-3-8)
PL: PFC1(C)(I)(a)(ii) NAWÓZ STAŁY NIEORGANICZNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej
ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany do uprawy roślin okopowych
ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez polecany pod uprawy zbóż i użytków zielonych
bardzo dobre właściwości rozsiewne
zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
Gęstość nasypowa: 1,05 do 1,15 kg/dcm³


Właściwości

12% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
6,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym
20% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
21% tlenek wapnia (CaO) całkowity
3% tlenek magnezu (MgO) całkowity
8% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
7% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując Lubofos® 12 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i odczynu. Na użytki zielone wskazane jest podzielenie dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego nawożenia wczesną wiosną, a drugiego po zbiorze pierwszego pokosu lub po drugim wypasie pastwiska.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZAWARTOŚĆ FOSFORU I POTASU PRZYSWAJALNEGO W GLEBIE
niska średnia wysoka
zboża ozime 5,0 550 420 300
zboża jare 4,0 480 360 250
rzepak 3,0 620 500 350
kukurydza na ziarno 7,0 700 550 400
burak cukrowy (na oborniku) 40,0 650 500 350
ziemniak (na oborniku) 25,0 500 370 270
strączkowe na ziarno 2,5 450 350 250
łąki kośne 6,0 650 500 350
motylkowe z trawami – zielonka 50,0 760 600 400
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 760 600 400


Data ostatniej aktualizacji: 11 stycznia 2023