Nawóz LUBOFOS ® 12

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
PK (Ca,Mg,S) 12-20 (21-3-8)

  • do nawożenia wszystkich roślin uprawy polowej, przede wszystkim na gleby ubogie w potas i magnez
  • ze względu na wysoką zawartość potasu w stosunku do fosforu zalecany do uprawy roślin okopowych
  • ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez polecany pod uprawy zbóż i użytków zielonych
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
  • zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Bryłki

Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm 95 %

Gęstość nasypowa: 1,05 do 1,15 kg/dcm³


Właściwości

12% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
6,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym
20% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
21% tlenek wapnia (CaO) całkowity
ok.4% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
3% tlenek magnezu (MgO) całkowity
8% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
7% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 10-20 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i odczynu.

Na użytki zielone wskazane jest podzielenie dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego nawożenia wczesną wiosną, a drugiego po zbiorze pierwszego pokosu lub po drugim wypasie pastwiska.Dawkowanie [kg/ha]

 

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR I POTAS
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 650 500 300
zboża jare 6,0 620 480 250
rzepak 3,5 720 550 350
burak cukrowy (na oborniku) 65,0 780* 600 320
ziemniaki (na oborniku) 35,0 620 480 280
strączkowe na ziarno 3,5 550 400 280
łąki kośne 6,0 700 500 350
bobowate z trawami – zielonka 50,0 760 600 400
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 760 600 400
kukurydza na ziarno 9,5 780 620 400

* ryzyko uprawy w glebie o niskiej zasobnościData ostatniej aktualizacji: 22 lutego 2024