Nawóz LUBOFOS ® bezchlorkowy 3,5-10-15

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • NPK (Ca-Mg-S) 3,5-10-15 (19-2-27)
PL: PFC1(C)(I)(a)(ii) NAWÓZ STAŁY NIEORGANICZNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

  • do nawożenia roślin nie tolerujących wysokiego stężenia chloru (ziemniaki, krzewy, drzewa owocowe, warzywa, kwiaty, szkółki róż, tytoń i chmiel)
  • ze względu na zawartość siarki polecany również pod uprawy siarkolubne (motylkowe, rzepak, kapustne)
  • zawiera wapń i magnez w formie siarczanowej
  • zawarte w nawozie formy składników bardzo korzystnie wpływają na wzrost i rozwój roślin
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

  • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
  • Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,1 kg/dcm³

Właściwości

3,5% azot (N) całkowity
3,5% azot (N) amonowy
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
5,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym
15% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
19% tlenek wapnia (CaO) całkowity
2% tlenek magnezu (MgO) całkowity
27% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
26% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując Lubofos® Bezchlorkowy przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokość 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i odczynu. Przy stosowaniu pogłównym dobrze jest zastosować nawóz pod jeden z zabiegów pielęgnacyjnych w sadach i szkół-kach. Nawóz należy rozprowadzić równomiernie wokół drzew i krzewów i w miarę możliwości wymieszać go z glebą.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY ZAWARTOŚĆ PRZYSWAJALNEGO FOSFORU I POTASU W GLEBIE
niska średnia wysoka
warzywa w uprawie polowej* 350 300 250
drzewa i krzewy 400 300 200
ziemniaki 450 400 350
truskawki, maliny 300 250 200
motylkowe 400 300 200
tytoń, chmiel 400 350 300
cebula 550 400 250
rzepak 600 500 400
szkółki róż i drzew 500 350 250
kapusta 300 250 200

*Podano wartości przybliżone; należy uwzględnić specyficzne wymagania poszczególnych gatunków.Data ostatniej aktualizacji: 2 stycznia 2023