Nawóz LUBOFOS ® BEZCHLORKOWY 3,5-10-15

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (Ca,Mg,S) 3,5-10-15 (19-2-27)

  • nawóz o niskiej zawartości chlorków, zawiera potas wyłącznie w formie siarczanowej
  • do nawożenia roślin nie tolerujących wysokiego stężenia chloru (ziemniaki, krzewy, drzewa owocowe, warzywa, kwiaty, szkółki róż, tytoń i chmiel)
  • ze względu na zawartość siarki na dość wysokim poziomie i w formach łatwo przyswajalnych przez rośliny polecany również pod uprawy roślin siarkolubnych (motylkowe, rzepak, kapustne)
  • zawiera wapń i magnez w formie siarczanowej
  • zawarte w nawozie formy składników bardzo korzystnie wpływają na wzrost i rozwój roślin
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
25, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Bryłki

Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm 95 %

Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,1 kg/dcm³


Właściwości

3,5% azot (N) całkowity
3,5% azot (N) amonowy
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
5,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym
15% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
19% tlenek wapnia (CaO) całkowity
ok.3% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
2% tlenek magnezu (MgO) całkowity
27% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
26% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie, mieszając go z glebą na głębokość 10-20 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i odczynu.

Przy stosowaniu pogłównym dobrze jest zastosować nawóz pod jeden z zabiegów pielęgnacyjnych w sadach i szkółkach. Nawóz należy rozprowadzić równomiernie wokół drzew i krzewów i w miarę możliwości wymieszać go z glebą.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR I POTAS
niska średnia wysoka
warzywa w uprawie polowej 350 300 250
drzewa i krzewy 400 300 200
ziemniaki 450 400 350
truskawki, maliny 300 250 200
bobowate 400 300 200
tytoń, chmiel 400 350 300
cebula 550 400 250
rzepak 600 500 400
szkółki róż i drzew 500 350 250
kapusta 300 250 200

 Data ostatniej aktualizacji: 12 lutego 2024