Nawóz LUBOFOS ® CORN

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (Ca,S) 5-10-21-(15-19) Z BOREM (B) 0,09 I CYNKIEM (Zn) 0,20

  • polecany szczególnie do nawożenia kukurydzy
  • zapewnia uzyskanie wysokich plonów ziarna, ccm, kiszonki, zielonki
  • zaspokaja specyficzne zapotrzebowanie pokarmowe kukurydzy na fosfor i cynk – składniki decydujące o wysokim plonie
  • zwiększa efektywność nawożenia azotem
  • polecany również pod uprawę grochu, cebuli i lnu
  • ze względy na zawartość cynku i boru zalecany także pod uprawy owoców i warzyw
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Bryłki

Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm 95 %

Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,0 kg/dcm³


Właściwości

5% azot (N) całkowity
5% azot (N) amonowy
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
6,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym
21% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
15% tlenek wapnia (CaO) całkowity
ok.3% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
19% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie
0,09% bor (B) całkowity w postaci soli sodowej
0,20% cynk (Zn) całkowity w postaci tlenku

Stosowanie

Największą efektywność uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych.

Nawóz można również stosować w dawce startowej tzn. wysiewać razem z nasionami kukurydzy.

W sadownictwie należy nawozić po zbiorze owoców. W uprawach warzyw siew nawozu należy wykonać podczas zabiegów przygotowujących stanowisko. Stosować dawki wg zasobności gleby w potas i fosfor przyswajalny oraz spodziewanego plonu.Dawkowanie [kg/ha]

w uprawie kukurydzy na ziarno i CCM*

POZIOM PLONÓW ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY POTAS I FOSFOR**
niska średnia wysoka bardzo wysoka***
średni (6 t/ha) 550-650 350-450 100-250 50-100
wysoki (9,5 t/ha) 700-800 500-650 250-380 100-200

* W uprawie kukurydzy na kiszonkę dawkę nawozu w stanowisku o klasie zasobności średniej i niskiej zwiększamy
o 50 kg/ha.
** W sytuacji, gdy oba składniki należą do różnych klas zasobności, dawkę nawozu ustalamy dla składnika znajdującego się w klasie niższej.
*** W dobrych warunkach pogodowych uzyskać można plon wyższy od zakładanego.Data ostatniej aktualizacji: 12 lutego 2024