Nawóz LUBOFOS ® Corn

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • NPK (Ca-S) 5-10-21 (15-19) z mikroskładnikami (B, Zn)
PL: PFC1(C)(I)(a)(ii) NAWÓZ STAŁY NIEORGANICZNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

  • polecany szczególnie do nawożenia kukurydzy
  • zapewnia uzyskanie wysokich plonów ziarna, ccm, kiszonki, zielonki
  • zaspokaja specyficzne zapotrzebowanie pokarmowe kukurydzy na fosfor i cynk – składniki decydujące o wysokim plonie
  • polecany również pod uprawę grochu, cebuli i lnu
  • ze względu na zawartość cynku i boru zalecany także pod uprawy owoców i warzyw
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,0 kg/dcm³


Właściwości

5% azot (N) całkowity
5% azot (N) amonowy
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
6,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym
21% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
15% tlenek wapnia (CaO) całkowity
19% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie
0,09% bor (B) całkowity w postaci soli sodowej
0,2% cynk (Zn) całkowity w postaci tlenku

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując Lubofos® Corn przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz można również stosować w dawce startowej tzn. wysiewać razem z nasionami kukurydzy. Jedynym warunkiem zastosowania nawożenia startowego jest posiadanie typowego siewnika do równoczesnego wysiewu nasion kukurydzy i nawozu. W sadownictwie należy nawozić po zbiorze owoców. W uprawach warzyw siew nawozu należy wykonać podczas zabiegów przygotowujących stanowisko.Dawkowanie [kg/ha]

POZIOM PLONÓW ZAWARTOŚĆ POTASU I FOSFORU PRZYSWAJALNEGO W GLEBIE**
niska średnia wysoka bardzo wysoka***
średni (5 t/ha) 500-600 400-400 100-200 50-100
wysoki (8 t/ha) 650-750 550-650 250-350 100-200

* W uprawie kukurydzy na kiszonkę dawkę nawozu w stanowisku o klasie zasobności średniej i niskiej zwiększamy
o 50 kg/ha.
** W sytuacji, gdy oba składniki należą do różnych klas zasobności, dawkę nawozu ustalamy dla składnika znajdującego się w klasie niższej.
*** W dobrych warunkach pogodowych uzyskać można plon wyższy od zakładanego.Data ostatniej aktualizacji: 2 stycznia 2023