Nawóz LUBOFOSKA ® 0-12-24

PRODUKT NAWOZOWY UE • GRANULOWANY • PK (Ca-S) 12-24 (19-19)
PL: PFC1 (C)(I)(a)(ii) NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

  • uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do stosowania w uprawach ozimych i jarych oraz na trwałych użytkach zielonych, niezależnie od warunków glebowych
  • bardzo dobra rozpuszczalność powoduje, że nawóz może być stosowany nie tylko na glebach średnio zasobnych, lecz także na glebach wyczerpanych ze składników mineralnych oraz na trwałych użytkach zielonych, na których wyniesienie składników w sezonie wegetacyjnym jest bardzo duże
  • polecany zarówno do bieżącego stosowania bezpośrednio przed siewem roślin jak i do nawożenia podnoszącego zasobność gleby, z myślą o roślinie następczej
  • ze względu na dużą szybkość działania możliwe jest stosowanie w technikach specjalistycznych (nawożenie zlokalizowane)
  • poprzez obecność siarki i wapnia powoduje poprawę odporności roślin na działanie czynników chorobotwórczych oraz zwiększenie efektywności azotu
  • bardzo dobrze sprawdza się na plantacjach rzepaku ozimego, gdyż w porównaniu z innymi roślinami gatunek ten pobiera szczególnie dużo wapnia i siarczanów
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

  • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%. Gęstość nasypowa: 1,0 – 1,1 kg/dcm³

Właściwości

12% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
9% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
24% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
19% tlenek wapnia (CaO) całkowity
15% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
19% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
18% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Dla uzyskania odpowiedniej efektywności nawożenia nawóz powinien być stosowany przedsiewnie. Po zastosowaniu zaleca się wymieszanie nawozu z glebą na głębokości co najmniej 10-15 cm. Na plantacjach wieloletnich najlepszym terminem nawożenia jest okres ruszenia wiosennej wegetacji roślin. W przypadku konieczności zastosowania dużej dawki, część planowanej ilości można zastosować po pierwszym pokosie/wypasie.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWJALNY FOSFOR
niska średnia wysoka
zboża ozime 5,0 425 350 250
zboża jare 4,0 375 280 200
rzepak ozimy 3,0 550 450 300
kukurydza 7,0 600 450 300
strączkowe na ziarno 2,5 425 300 200
łąki kośne 6,0 600 350 200
motylkowe z trawami – na zielonkę 50,0 650 400 200


Data ostatniej aktualizacji: 28 grudnia 2022