Nawóz LUBOFOSKA ® 0-12-24

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
PK (Ca,S) 12-24 (19-19)

  • uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do stosowania w uprawach ozimych i jarych oraz na trwałych użytkach zielonych, niezależnie od warunków glebowych
  • bardzo dobra rozpuszczalność powoduje, że nawóz może być stosowany nie tylko na glebach średnio zasobnych, lecz także na glebach wyczerpanych ze składników mineralnych oraz na trwałych użytkach zielonych, na których wyniesienie składników w sezonie wegetacyjnym jest bardzo duże
  • polecany zarówno do bieżącego stosowania bezpośrednio przed siewem roślin jak i do nawożenia podnoszącego zasobność gleby, z myślą o roślinie następczej
  • ze względu na dużą szybkość działania możliwe jest stosowanie w technikach specjalistycznych (nawożenie zlokalizowane)
  • poprzez obecność siarki i wapnia powoduje poprawę odporności roślin na działanie czynników chorobotwórczych oraz zwiększenie efektywności azotu
  • bardzo dobrze sprawdza się na plantacjach rzepaku ozimego, gdyż w porównaniu z innymi roślinami gatunek ten pobiera szczególnie dużo wapnia i siarczanów
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Granule

Frakcja o wymiarach 2,0 do 5,6 mm min. 90%

Gęstość nasypowa: 1,0 – 1,1 kg/dcm³


Właściwości

12% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
9% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
24% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
19% tlenek wapnia (CaO) całkowity
15% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
19% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
18% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Dla uzyskania odpowiedniej efektywności nawożenia nawóz powinien być stosowany przedsiewnie. Po zastosowaniu zaleca się wymieszanie nawozu z glebą na głębokości 10-20 cm. Na użytkach zielonych stosować powierzchniowo i wczesną wiosną. Na plantacjach wieloletnich najlepszym terminem nawożenia jest okres ruszenia wiosennej wegetacji roślin.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWJALNY FOSFOR I POTAS
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 620 470 270
zboża jare 6,0 600 450 220
rzepak ozimy 3,5 700 520 300
kukurydza 10,0 780 620 380
strączkowe na ziarno 3,5 530 380 250
łąki kośne (siano) 6,0 680 480 320
bobowate z trawami – zielonka 50,0 750 580 380


Data ostatniej aktualizacji: 12 lutego 2024