Nawóz LUBOFOSKA ® 3,5-10-20

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (Ca,S) 3,5-10-20 (16-25)

  • uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, kukurydza)
  • doskonały w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie dzięki bardzo dobrej rozpuszczalności fosforanów w wodzie
  • szybkie działanie wszystkich makroskładników dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie
  • zaspokaja nawet duże zapotrzebowanie na siarkę w różnych fazach rozwojowych
  • zwiększa efektywność nawożenia azotem
  • poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
  • nawóz zalecany do zlokalizowanego systemu nawożenia strip-till
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
  • zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Granule

Frakcja o wymiarach 2,0 do 5,6 mm 90 %

Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,05 kg/dcm³


Właściwości

3,5% azot (N) całkowity
3,5% azot (N) amonowy
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
8% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
9% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
20% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
16% tlenek wapnia (CaO) całkowity
12% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
25% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
23% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Nawożenie należy wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10-20 cm. Przeznaczony do nawożenia wszystkich roślin uprawnych. Na użytkach zielonych stosować powierzchniowo i wczesną wiosną.Dawkowanie [kg/ha]

 

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR I POTAS
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 550 420 250
zboża jare 6,0 520 380 200
rzepak ozimy 3,5 680 580 350
ziemniaki (na oborniku) 35,0 580 450 300
kukurydza na ziarno 9,5 750 600 380
strączkowe na ziarno 3,5 550 400 280
łąki kośne 6,0 700 500 350
bobowate z trawami – zielonka 50,0 750 600 350
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 760 600 350

 Data ostatniej aktualizacji: 12 lutego 2024