Nawóz LUBOFOSKA ® 3,5-10-20

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • NPK (Ca-S) 3,5-10-20 (16-25)
PL: PFC1 (C)(I)(a)(ii) NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

  • uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zboża ozime i jare,
    jak i rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz kukurydzę)
  • doskonały w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie dzięki bardzo dobrej rozpuszczalności fosforanów w wodzie
  • szybkie działanie dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie
  • zaspokaja nawet duże zapotrzebowanie na siarkę w różnych fazach rozwojowych
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
  • zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

  • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%.
  • Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,05 kg/dcm³

Właściwości

3,5% azot (N) całkowity
3,5% azot (N) amonowy
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
8% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
9% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
20% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
16% tlenek wapnia (CaO) całkowity
12% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
25% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
23% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Nawożenie Lubofoską® 3,5-10-20 należy wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10-20 cm.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZAWARTOŚĆ FOSFORU I POTASU PRZYSWAJALNEGO W GLEBIE
niska średnia wysoka
zboża ozime 5,0 500 400 250
zboża jare 4,0 450 350 200
rzepak ozimy 3,0 650 550 350
ziemniak (na oborniku) 25,0 550 400 300
kukurydza na ziarno 7,0 6200 480 320
strączkowe na ziarno 2,5 500 375 250
łąki kośne 6,0 700 550 350
motylkowe z trawami – zielonka 50,0 750 600 350
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 750 600 350


Data ostatniej aktualizacji: 2 stycznia 2023