Nawóz LUBOFOSKA ® 3,5-14-16 Z MIEDZIĄ I MANGANEM

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1.
NPK (Ca,S) 3,5-14-16- (10-19) z miedzią (Cu) 0,10 i manganem (Mn) 0,2

  • uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zboża ozime i jare,
    jak i rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz kukurydzę)
  • doskonały w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie dzięki bardzo dobrej rozpuszczalności fosforanów w wodzie
  • szybkie działanie dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie
  • zaspokaja nawet duże zapotrzebowanie na siarkę w różnych fazach rozwojowych
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
  • zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

  • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%. Gęstość nasypowa: 1,0 – 1,05 kg/dcm³

Właściwości

3,5% azot całkowitego w formie amonowej (N)
14% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych
12% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
11% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
16% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
10% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
19% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
0,1% miedź (Cu) całkowita
0,2% mangan (Mn) całkowity

Stosowanie

Nawożenie zaleca się wykonywać przedsiewnie, nie później niż 7 dni przed siewem roślin. Po zastosowaniu nawóz powinien być wymieszany z glebą co najmniej do głębokości 10 cm. Na trwałych użytkach zielonych oraz w przypadku stosowania interwencyjnego nawożenie można wykonać w okresie wegetacji roślin. Dawka nawozu powinna być ustalona w oparciu o zakładany plon oraz zasobność gleby w fosfor.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR,
niska średnia wysoka
zboża ozime 5,0 360 290 210
zboża jare 4,0 340 250 180
rzepak ozimy 3,0 410 340 290
ziemniaki na oborniku 25,0 360 320 250
buraki cukrowe na oborniku 40,0 400 300 200
kukurydza na ziarno 7,0 450 350 230
strączkowe na ziarno 2,5 360 290 210
łąki kośne 6,0 500 380 290
motylkowe z trawami 50,0 520 430 290
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 520 430 290

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:
WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna
ul. Hodowlana 9
33-100, Tarnów
tel/fax: (14) 629-30-70
e-mail: biuro@wialan.com.pl
www.wialan.com.plOstatnio zmodyfikowany 30 września, 2021 o 13:40