Nawóz LUBOFOSKA ® 3,5-14-16 Z MIEDZIĄ I MANGANEM

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (Ca,S) 3,5-14-16 (16-22) Z MIEDZIĄ (Cu) 0,10 ORAZ MANGANEM (Mn) 0,20

  • specjalnie opracowany skład uwzględniający stan zasobności gleb w południowo-wschodniej Polsce
  • doskonale nadaje się na gleby zasobne w potas, szczególnie na plantacjach rzepaku ozimego, buraków cukrowych, kukurydzy i użytków zielonych
  • w przypadku uprawy zbóż może być stosowany w każdych warunkach glebowych
  • w sytuacji mniejszej zasobności gleby w potas może stanowić bazę do dalszego nawożenia tym składnikiem
  • uwzględnia specyficzne zapotrzebowanie różnych gatunków roślin uprawnych na składniki drugoplanowe: rzepaku na siarkę, pszenicy na miedź, jęczmienia i buraków na mangan
  • poza określonymi funkcjami każdego ze składników drugoplanowych ich rola polega na zwiększaniu efektywności plonotwórczej azotu
  • jednoczesne dostarczenie roślinom siarki, manganu i miedzi zwiększa ich odporność na atak patogenów, niezależnie od rodzaju uprawy
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne

 

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:
WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna
ul. Hodowlana 9
33-100, Tarnów
tel/fax: (14) 629-30-70
e-mail: biuro@wialan.com.pl
www.wialan.com.pl

50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Granule

Frakcja o wymiarach 2,0 do 5,6 mm 90 %

Gęstość nasypowa: 1,0 do 1,05 kg/dcm³


Właściwości

3,5% azot (N) całkowity
3,5% azot (N) amonowy
14% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
11% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
12% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
16% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
16% tlenek wapnia (CaO) całkowity
11% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
22% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
20% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie
0,10% miedź (Cu) całkowita w postaci sarczanu
0,20% mangan (Mn) całkowity w postaci siarczanu

Stosowanie

Stosować przedsiewnie, nie później niż 7 dni przed siewem, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10 – 20 cm. Na trwałych użytkach zielonych oraz w przypadku stosowania interwencyjnego nawożenie można wykonać w okresie wegetacji roślin. Dawka nawozu powinna być ustalona w oparciu o zakładany plon oraz zasobność gleby w fosfor.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR I POTAS
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 600 400 250
zboża jare 6,0 520 370 220
rzepak 3,5 570 420 290
ziemniaki (na oborniku) 30,0 470 350 250
burak cukrowy (na oborniku) 60,0 550 380 220
kukurydza na ziarno 9,0 650 520 270
strączkowe na ziarno 3,0 500 350 250
łąki kośne 6,5 580 420 320
bobowate z trawami – zielonka 55,0 650 500 350
trawy w uprawie polowej – zielonka 50,0 620 470 320

 

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:
WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna
ul. Hodowlana 9
33-100, Tarnów
tel/fax: (14) 629-30-70
e-mail: biuro@wialan.com.pl
www.wialan.com.plData ostatniej aktualizacji: 12 lutego 2024