Nawóz LUBOFOSKA ® 4-12-12

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (Ca,S) 4-12-12 (20-29)

 • uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych
 • doskonały pod zboża ozime i rzepak – nie wymaga jesiennego nawożenia
 • również do wiosennego nawożenia zbóż jarych, bobowatych i roślin okopowych
 • można stosować również pod uprawy owoców i warzyw
 • bardzo duża efektywność na glebach ubogich w magnez i siarkę
 • zwiększa efektywność nawożenia azotem
 • poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
 • do stosowania także wraz z nawozami organicznymi
 • stosowany na łąkach i pastwiskach poprawia jakość pasz
 • bardzo dobre właściwości rozsiewne
 • zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
50, 100

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Granule

Frakcja o wymiarach 2,0 do 5,6 mm 90 %

Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,1 kg/dcm³


Właściwości

4% azot (N) całkowity
4% azot (N) amonowy
12% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
11% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
12% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
20% tlenek wapnia (CaO) całkowity
14% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
29% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
27% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Największą efektywność uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 10- cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kiełkowanie nasion, co umożliwia siew po 2-4 dniach od nawożenia. Na użytkach zielonych nawóz należy stosować powierzchniowo i rozsiać wczesną wiosną, jednorazowo według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny.

W sadownictwie należy nawozić po zbiorze owoców. W uprawach warzyw siew nawozu należy wykonać podczas zabiegów przygotowujących stanowisko.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR I POTAS
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 750 580 400
zboża jare 6,0 730 550 400
rzepak 3,5 750-800 500-600 450
ziemniaki (na oborniku) 30,0 620 520 350
strączkowe na ziarno 3,5 580 450 300
łąki kośne 6,0 700-720 450-500 350
bobowate z trawami – zielonka 50,0 750-780 500-550 350
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 750-780 500-550 350


Data ostatniej aktualizacji: 13 lutego 2024