Nawóz LUBOFOSKA ® 4-12-12

NAWÓZ CE, GRANULOWANY, NPK Ca-S 4-12-12 (20-29)
PL: PFC1 (C)(I)(a)(ii) NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

  • uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych
  • doskonały pod zboża ozime i rzepak – nie wymaga jesiennego nawożenia
  • również do wiosennego nawożenia zbóż jarych i roślin okopowych
  • można stosować również pod uprawy owoców i warzyw
  • bardzo duża efektywność na glebach ubogich w magnez i siarkę
  • stosowany na łąkach i pastwiskach poprawia jakość pasz
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
  • zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
50, 100

 


Granulacja i gęstość nasypowa

  • (pl)Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%.
  • Gęstość nasypowa: 0,95 – 1,1 kg/dcm³

Właściwości

4% azot (N) całkowity
4% azot (N) amonowy
12% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
11% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
12% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
20% tlenek wapnia (CaO) całkowity
14% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
29% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
27% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując Lubofoskę® 4-12-12 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 10-20 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nie zawiera składników ograniczających kiełkowanie nasion, co umożliwia siew po 2-4 dniach od nawożenia. Na użytkach zielonych nawóz należy stosować powierzchniowo i rozsiać wczesną wiosną, jednorazowo według dawki fosforu przeznaczonej na cały okres wegetacyjny. W sadownictwie należy nawozić po zbiorze owoców. W uprawach warzyw siew nawozu należy wykonać podczas zabiegów przygotowujących stanowisko.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZAWARTOŚĆ FOSFORU PRZYSWAJALNEGO W GLEBIE
niska średnia wysoka
zboża ozime 5,0 500 400 300
zboża jare 4,0 480 350 250
rzepak 3,0 580 480 400
ziemniak (na oborniku) 25,0 550 450 350
strączkowe na ziarno 2,5 500 400 300


Data ostatniej aktualizacji: 2 stycznia 2023