Nawóz LUBOFOSKA ® pod zboża

PRODUKT NAWOZOWY UE • GRANULOWANY • NPK (Ca-S) 4-10-18 (16-26) z mikroskładnikami Cu, Mn
PL: PFC1 (C)(I)(a)(ii) NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

  • specjalnie opracowany skład do nawożenia zbóż jarych i ozimych
  • uwzględnia szczególnie duże zapotrzebowanie pszenicy na miedź i jęczmienia na mangan
  • zawiera siarkę uwalnianą przez cały sezon wegetacyjny
  • ze względu na zawartość w nawozie form łatwo rozpuszczalnych może być stosowana na stanowiskach wyczerpanych ze składników mineralnych
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne

 

50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

  • (pl)Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 5,0 mm min. 90%.
  • Gęstość nasypowa: 0,95 – 1,0 kg/dcm³

Właściwości

4% azot (N) całkowity
4% azot (N) amonowy
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
8% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
9% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
18% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
16% tlenek wapnia (CaO) całkowity
12% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
26% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
24% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie
0,1% miedź (Cu) całkowita w postaci siarczanu
0,2% mangan (Mn) całkowity w postaci siarczanu

Stosowanie

Nawożenie można wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą do głębokości 10 – 20 cm. W przypadku stosowania bardzo dużych dawek nawozu wysiewu należy dokonać 10-14 dni przed siewem zbóż. W przypadku nawożenia jęczmienia browarnego należy zwrócić uwagę, aby nie przenawozić roślin azotem stosowanym w okresie wiosny.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR I POTAS
niska średnia wysoka
Pszenica ozima, konsumpcyjna 5,0 – 6,0 600 450 300
powyżej 6,0 700 550 350
Pozostałe zboża ozime 5,0 – 6,0 500 400 250
powyżej 6,0 600 450 300
Wszystkie zboża jare 4,0 – 5,0 475 350 200
powyżej 5,0 575 400 250


Data ostatniej aktualizacji: 11 stycznia 2023