Nawóz LUBOPLON ® CAL-MAG

PRODUKT NAWOZOWY UE • GRANULOWANY • Ca-Mg-S (27-16-11)
PL: PFC1(C)(I)(a)(ii) NAWÓZ STAŁY NIEORGANICZNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

 • przeznaczony do stosowania na gleby mineralne i organiczne;
 • może być aplikowany we wszystkich uprawach na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych;
 • wykazuje właściwości odkwaszające, szczególnie polecany do stosowania w stanowiskach o odczynie lekko kwaśnym;
 • w glebach kwaśnych skutecznie neutralizuje działanie toksycznego glinu;
 • stanowi cenne źródło magnezu, wapnia i siarki dla roślin.

 

50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

 • Bryłki
 • Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%
 • Gęstość nasypowa: 1,000 do 1,400 kg/dcm³

Właściwości

27% tlenek wapnia (CaO) całkowity
16% tlenek magnezu (MgO) całkowity
11% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Luboplon® CAL-MAG należy stosować przedsiewnie, a po wysiewie dobrze wymieszać go z glebą.

Na gruntach ornych nawóz najlepiej stosować na ściernisko lub przed orką.

Pod rośliny jare dopuszczalne jest przedsiewne stosowanie nawozu w okresie wiosny, przy zagwarantowaniu dobrego wymieszania z glebą.

Na trwałych użytkach zielonych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami wapnowania tych użytków. Zabieg nawożenia należy wykonać w okresie poza wegetacyjnym, jesienią lub na przedwiośniu.

Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nie przeznaczonych.Dawkowanie [kg/ha]

 • w stanowiskach o odczynie zbliżonym do obojętnego, w zależności od zasobności gleb w magnez przyswajalny dawki nawozu wynoszą od 150 do 350 kg/ha;
 • w stanowiskach słabszych zalecane jest wprowadzanie nawozu co roku (można w mieszankach z innymi nawozami) w dawkach 150 – 250 kg/ha;
 • na glebach średnich i ciężkich, umiarkowanie zasobnych w magnez, dobre efekty uzyskać można, stosując nawóz z myślą o roślinach szczególnie wymagających, w jednorazowej dawce wynoszącej 200 – 350 kg/ha;
 • na glebach wymagających wapnowania, zależnie od pH 500-800kg/ha;
 • nie należy stosować dawek większych niż zalecane.


Data ostatniej aktualizacji: 28 grudnia 2022