Nawóz LUBOPLON ® CAL-MAG

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
Ca-Mg-S (27-16-11)

 • do nawożenia wszystkich upraw polowych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych
 • do stosowania na glebach mineralnych i organicznych o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i obojętnym
 • zalecany przede wszystkim na gleby o niskiej zasobności w magnez
 • poprawia zaopatrzenie roślin w składniki drugoplanowe – wapń, magnez i siarkę
 • stymuluje plonotwórcze działanie azotu
 • zmniejsza podatność roślin na czynniki patogeniczne
 • poprawia właściwości fizykochemiczne gleby
 • bardzo dobre właściwości rozsiewne
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Bryłki

Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%

Gęstość nasypowa: 1,000 do 1,400 kg/dcm³


Właściwości

27% tlenek wapnia (CaO) całkowity
ok.3,5% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
16% tlenek magnezu (MgO) całkowity
ok.2,5% tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie
11% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Nawóz należy stosować po zbiorach przedplonu lub przedsiewnie, a po wysiewie dobrze wymieszać go z glebą. Na trwałych użytkach zielonych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami wapnowania tych użytków. Zabieg nawożenia należy wykonać w okresie poza wegetacyjnym, jesienią lub na przedwiośniu.Dawkowanie [kg/ha]

 • w zależności od zasobności gleb w magnez przyswajalny dawki nawozu wynoszą od 150 do 350 kg/ha
 • w stanowiskach słabszych zalecane jest wprowadzanie nawozu co roku (można w mieszankach z innymi nawozami) w dawkach 150 – 250 kg/ha
 • na glebach średnich i ciężkich, umiarkowanie zasobnych w magnez, dobre efekty uzyskać można stosując nawóz z myślą o roślinach szczególnie wymagających, w jednorazowej dawce wynoszącej 200 – 350 kg/ha
 • nie należy stosować dawek większych niż zalecane


Data ostatniej aktualizacji: 12 lutego 2024