Nawóz LUBOPLON ® MAG-MAKS

NAWÓZ GRANULOWANY ● Pozwolenie MRiRW nr 745/22
SIARCZAN MAGNEZU 20 MgO - 35 SO₃

  • zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne związki siarki i magnezu
  • zalecany do nawożenia przedsiewnego, celem uzupełnienia zasobów glebowych w magnez i siarkę w uprawach polowych roślin rolniczych, w uprawach warzywnych, na użytkach zielonych
  • szczególnie polecany do nawożenia rzepaku ozimego i pszenicy ozimej, buraków cukrowych, ziemniaków, kukurydzy oraz na plantacjach wieloletnich
  • wskazany do stosowania także na glebach lekkich i zakwaszonych, w których występuje wymywanie magnezu
  • siarka powoduje wzrost plonowania poprzez poprawę efektywności wykorzystania azotu
  • powoduje poprawę jakości plonów poprzez: wzrost zawartości tłuszczów w nasionach roślin oleistych, białka w nasionach, skrobi w ziemniakach i sacharozy w korzeniach buraka cukrowego
  • zwiększa odporność roślin na choroby grzybowe i atak szkodników
  • magnez jako podstawowy składnik chlorofilu jest niezbędny w procesie fotosyntezy, ponadto aktywuje działanie wielu enzymów i reguluje gospodarkę energetyczną roślin
  • redukuje negatywny wpływ toksycznego glinu na system korzeniowy roślin
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Bryłki

Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm 95 %

Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,05 kg/dcm³


Właściwości

20% tlenek magnezu (MgO) całkowity
15% tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie
35% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Nawożenie najlepiej wykonać przedsiewnie, a po zastosowaniu nawóz wymieszać z glebą.
Wskazany także do stosowania na ziemiach lekkich i zakwaszonych, w których występuje wymywanie magnezu. Na glebach lekkich zaleca się podział dawki, wprowadzając od 30-50% w okresie wczesnojesiennym, a resztę wczesną wiosną w celu zapobiegania wymywaniu składników. Na stanowiskach wyczerpanych/zdegradowanych zalecane dawki należy zwiększyć o 50%.
W uprawie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej nawóz powinien być stosowanych także na przedwiośniu w celu regeneracji plantacji po zimie oraz przygotowania roślin do efektywnego wykorzystania pierwszej dawki azotu. Na plantacjach wieloletnich około połowę planowanej ilości stosować wiosną (przed ruszeniem wegetacji roślin). W trakcie użytkowania pastwiska lub łąki nawóz stosować w mniejszych dawkach, najlepiej po wypasie lub wykonaniu pokosu.Dawkowanie [kg/ha]

 

NAWOŻONE ROŚLINY PLON t/ha DAWKA NAWOZU
[kg/ha]
ILOŚĆ SKŁADNIKÓW W DAWCE
MgO [kg/ha] SO₃[kg/ha]
rzepak ozimy – stanowisko ubogie 3,0-3,5 300-400 60-80 105-140
pow. 3,5 400-500 80-100 140-175
rzepak ozimy – stanowisko żyzne 3,0-3,5 250-350 50-70 88-123
pow. 3,5 350-450 70-90 123-158
zboża jare i ozime 5,0-6,0 150-200 30-40 53-70
pow. 6,0 200-300 40-60 70-105
kukurydza na ziarno 7,0-9,0 200-250 40-50 70-88
pow. 9,0 250-350 50-70 70-123
burak cukrowy do 50,0 200-350* 40-70 70-123
pow. 50,0 300-450* 60-90 105-158
ziemniaki do 30,0 150-350* 30-70 53-123
pow. 30,0 200-400* 40-80 70-140
warzywa 30-60 300-500** 60-100 105-175
użytki zielone, zależnie od sposobu użytkowania i niezależnie od poziomu plonów w jednorazowej dawce raz na trzy lata łąki 200-400 40-80 70-140
pastwiska 200-300 40-60 70-105

* dolna dawka z zakresu dotyczy uprawy na oborniku, górna – bez obornika.

** wyższa dawka dla warzyw o wysokich wymaganiach w stosunku do siarki (warzywa cebulowe, kapustowate) oraz przy uprawie bez obornikaData ostatniej aktualizacji: 14 lutego 2024