Nawóz OPTIPLON ® 4

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1. NPK (S) 4-14-30- (8)

 • wysoka koncentracja składników pokarmowych
 • optymalny stosunek P do K
 • nawóz kompletny dzięki zawartości S, Ca i mikroelementów
 • idealnie dostosowany do polskich warunków glebowych i wymagań większości roślin uprawnych
 • dzięki dużej zawartości potasu zalecany jako uzupełnienie tego pierwiastka na wiosnę, gdy występują jego duże straty związane z wymywaniem
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.

Gęstość nasypowa: 0,90 do 1,00 kg/dcm³.


Właściwości

4% azot amonowy (N)
14% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych
6,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
5,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
30% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
8% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
10% wapń (CaO) całkowity

Stosowanie

 • uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do nawożenia roślin uprawnych
 • oprócz bieżącego nawożenia, nawóz może być rekomendowany także do korekty zasobności gleby
 • stosowany najpóźniej kilka dni przed siewem roślin, a po aplikacji wymieszany z powierzchniową warstwą gleby
 • w przypadku stosowania dużych dawek w uprawie buraka cukrowego należy zachować 14 dniowy okres od aplikacji do siewu roślin
 • na trwałych użytkach zielonych może być stosowany, zarówno przed zimowym spoczynkiem roślin, jak i w okresie ruszania wiosennej wegetacji
 • stosować dawki według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, określanych na podstawie zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas oraz przy założeniu określonego plonu


Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON t/ha ZAWARTOŚĆ PRZYSWAJALNEGO FOSFORU I POTASU W GLEBIE
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 580 380 220
zboża jare 6,0 520 380 220
rzepak ozimy 4,0 720* 520 280
burak cukrowy (na oborniku) 65,0 720* 520 280
ziemniak (na oborniku) 35,0 580 420 250
kukurydza na ziarno 9,5 720 520 300
strączkowe na ziarno 3,5 520 380 250
siano łąkowe 6,5 680 520 320
motylkowe z trawami – zielonka 55,0 720 580 300
trawy w uprawie polowej- zielonka 50 720 580 300

* ryzyko uprawyOstatnio zmodyfikowany 30 listopada, 2021 o 23:14