Nawóz OPTIPLON ® 4

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (Ca,S) 4-14-30 (10-9)

  • nawóz granulowany, przeznaczony do nawożenia wszystkich roślin rolniczych
  • stanowi cenne źródło fosforu, który znajduje się w różnych formach chemicznych, co sprawia, że fosforany z nawozu są uwalniane w całym okresie wegetacji
  • azot amonowy zawarty w granuli nawozowej jest dobrze wiązany w glebie oraz wspomaga pobieranie fosforu, zarówno z granuli nawozowej jak i z zasobów glebowych
  • obecność siarki w nawozie gwarantuje poprawę efektywności nawozów azotowych, a także zwiększa odpowiedź obronną rośliny na atak patogenów
  • może być stosowany w zespole uprawek przedsiewnych z myślą o roślinach ozimych (rzepak i zboża), zapewniając odpowiednie zaopatrzenie roślin w okresie jesieni w azot, fosfor i siarkę
  • w nawożeniu roślin jarych i trwałych użytków zielonych zapewnia pełną dawkę fosforu oraz zwiększa zasoby dostępnego azotu w pierwszym okresie wegetacji
  • nawóz z powodzeniem może być zalecany do zlokalizowanego nawożenia wykonanego wraz z siewem kukurydzy czy systemu nawożenia strip-till
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Bryłki

Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%

Gęstość nasypowa: 0,900 do 1,000 kg/dcm³.


Właściwości

4% azot (N) całkowity
4% azot (N) amonowy
14% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
5,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
6,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
30% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
10% wapń (CaO) całkowity
9% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do nawożenia wszystkich roślin rolniczych. Oprócz bieżącego nawożenia, nawóz może być rekomendowany także do korekty zasobności gleby. Nawóz powinien być stosowany najpóźniej kilka dni przed siewem roślin, a po aplikacji wymieszany z glebą. W przypadku stosowania dużych dawek w uprawie buraka cukrowego należy zachować minimum 14 dniowy okres od aplikacji do siewu roślin. Na trwałych użytkach zielonych może być stosowany zarówno przed zimowym spoczynkiem roślin, jak i w okresie ruszania wiosennej wegetacji. Należy stosować dawki według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, określanych na podstawie zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas oraz przy założeniu określonego plonu.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR I POTAS
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 580 380 220
zboża jare 6,0 520 380 220
rzepak ozimy 4,0 720* 520 280
burak cukrowy (na oborniku) 65,0 720* 520 280
ziemniaki (na oborniku) 35,0 580 420 250
kukurydza na ziarno 9,5 720 520 300
strączkowe na ziarno 3,5 520 380 250
siano łąkowe 6,5 680 520 320
bobowate z trawami – zielonka 55,0 720 580 300
trawy w uprawie polowej- zielonka 50 720 580 300

* ryzyko uprawyData ostatniej aktualizacji: 14 lutego 2024