Nawóz OPTIPLON ® 4

PRODUKT NAWOZOWY UE • GRANULOWANY • NPK (Ca, S) 4-14-30-(10-9)
PL: PFC1 (C)(I)(a)(ii) NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

 • wysoka koncentracja składników pokarmowych
 • optymalny stosunek P do K
 • nawóz kompletny dzięki zawartości S, Ca i mikroelementów
 • idealnie dostosowany do polskich warunków glebowych i wymagań większości roślin uprawnych
 • dzięki dużej zawartości potasu zalecany jako uzupełnienie tego pierwiastka na wiosnę, gdy występują jego duże straty związane z wymywaniem
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Bryłki

Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%

Gęstość nasypowa: 0,900 do 1,000 kg/dcm³.


Właściwości

4% azot (N) całkowity
4% azot (N) amonowy
14% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
5,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
6,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
30% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
10% wapń (CaO) całkowity
9% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

 • uniwersalny nawóz granulowany przeznaczony do nawożenia roślin uprawnych
 • oprócz bieżącego nawożenia, nawóz może być rekomendowany także do korekty zasobności gleby
 • stosowany najpóźniej kilka dni przed siewem roślin, a po aplikacji wymieszany z powierzchniową warstwą gleby
 • w przypadku stosowania dużych dawek w uprawie buraka cukrowego należy zachować 14 dniowy okres od aplikacji do siewu roślin
 • na trwałych użytkach zielonych może być stosowany, zarówno przed zimowym spoczynkiem roślin, jak i w okresie ruszania wiosennej wegetacji
 • stosować dawki według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny, określanych na podstawie zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas oraz przy założeniu określonego plonu


Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON t/ha ZAWARTOŚĆ PRZYSWAJALNEGO FOSFORU I POTASU W GLEBIE
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 580 380 220
zboża jare 6,0 520 380 220
rzepak ozimy 4,0 720* 520 280
burak cukrowy (na oborniku) 65,0 720* 520 280
ziemniak (na oborniku) 35,0 580 420 250
kukurydza na ziarno 9,5 720 520 300
strączkowe na ziarno 3,5 520 380 250
siano łąkowe 6,5 680 520 320
motylkowe z trawami – zielonka 55,0 720 580 300
trawy w uprawie polowej- zielonka 50 720 580 300

* ryzyko uprawyData ostatniej aktualizacji: 11 stycznia 2023