Nawóz OPTIPLON ® NP

NAWÓZ WE ● GRANULOWANY ● TYP B.2.1.
NP (S) 10-20-(24)

  • Nawóz granulowany, przeznaczony do nawożenia większości upraw
  • Stanowi cenne źródło fosforu, który znajduje się w różnych formach chemicznych, co sprawia, że fosforany z nawozu są uwalniane w całym okresie wegetacji
  • Azot amonowy zawarty w granuli nawozowej jest dobrze wiązany w glebie oraz wspomaga pobieranie fosforu, zarówno z granuli nawozowej jak i z zasobów glebowych
  • Obecność siarki w nawozie gwarantuje poprawę efektywności nawozów azotowych, a także zwiększa odpowiedź obronną rośliny na atak patogenów
  • Może być stosowany w zespole uprawek przedsiewnych z myślą o roślinach ozimych (rzepak i zboża), zapewniając odpowiednie zaopatrzenie roślin w okresie jesieni w azot, fosfor i siarkę
  • W nawożeniu roślin jarych i trwałych użytków zielonych zapewnia pełną dawkę fosforu oraz zwiększa zasoby dostępnego azotu w pierwszym okresie wegetacji
  • Nawóz z powodzeniem może być zalecany do zlokalizowanego nawożenia wykonanego wraz z siewem kukurydzy
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.

Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,05 kg/dcm³.


Właściwości

10% azot amonowy (N)
20% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych
8% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
24% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

Stosowanie

Nawóz powinien być stosowany przed siewem roślin, a po aplikacji wymieszany z powierzchniową warstwą gleby. Na trwałych użytkach zielonych (TUZ) powinien być stosowany w okresie ruszania wiosennej wegetacji. W warunkach silnego deficytu fosforu część planowanej dawki (20-30%) na TUZ można aplikować jesienią. Stosowany w okresie jesieni poprawi zimotrwałość roślin. Nawóz może być rekomendowany do zlokalizowanego nawożenia kukurydzy. W takiej technice stosowania zalecaną dawkę należy zmniejszyć o 30-50%, zależnie od zasobności gleby. Dawkę nawozu należy ustalać uwzględniając potrzeby pokarmowe roślin dla określonego plonu oraz zasobność gleby.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON t/ha ZAWARTOŚĆ PRZYSWAJALNEGO FOSFORU I POTASU W GLEBIE
niska średnia wysoka  
zboża ozime 7,0 520 320 180  
zboża jare 6,0 550 350 200  
rzepak ozimy 4,0 650* 480 250  
burak cukrowy (na oborniku) 65,0 650* 480 250  
ziemniak (na oborniku) 35,0 500 350 200  
kukurydza na ziarno 9,5 700 500 280  
siano łąkowe 6,5 650 500 280  
trawy w uprawie polowej- zielonka 50 700 550 250  

* ryzyko uprawyOstatnio zmodyfikowany 30 listopada, 2021 o 23:13