Nawóz OPTIPLON ® NP

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
NP (Ca,S) 10-20 (20-24)

  • Nawóz granulowany, przeznaczony do nawożenia większości upraw
  • Stanowi cenne źródło fosforu, który znajduje się w różnych formach chemicznych, co sprawia, że fosforany z nawozu są uwalniane w całym okresie wegetacji
  • Azot amonowy zawarty w granuli nawozowej jest dobrze wiązany w glebie oraz wspomaga pobieranie fosforu, zarówno z granuli nawozowej jak i z zasobów glebowych
  • Obecność siarki w nawozie gwarantuje poprawę efektywności nawozów azotowych, a także zwiększa odpowiedź obronną rośliny na atak patogenów
  • Może być stosowany w zespole uprawek przedsiewnych z myślą o roślinach ozimych (rzepak i zboża), zapewniając odpowiednie zaopatrzenie roślin w okresie jesieni w azot, fosfor i siarkę
  • W nawożeniu roślin jarych i trwałych użytków zielonych zapewnia pełną dawkę fosforu oraz zwiększa zasoby dostępnego azotu w pierwszym okresie wegetacji
  • Nawóz z powodzeniem może być zalecany do zlokalizowanego nawożenia wykonanego wraz z siewem kukurydzy
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Bryłki

Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%

Gęstość nasypowa: 0,900 do 1,000 kg/dcm³


Właściwości

10% azot (N) całkowity
10% azot (N) amonowy
20% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
8% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
20% tlenek wapnia (CaO) całkowity
24% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
23% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Nawóz granulowany przeznaczony do nawożenia roślin uprawnych. Może być stosowany w zespole uprawek przedsiewnych z myślą o roślinach ozimych (rzepak i zboża). Powinien być stosowany przed siewem roślin, a po aplikacji wymieszany z powierzchniową warstwą gleby. Na trwałych użytkach zielonych (TUZ) powinien być stosowany w okresie ruszania wiosennej wegetacji. W warunkach silnego deficytu fosforu część planowanej dawki (20-30%) na TUZ można aplikować jesienią. Stosowany w okresie jesieni poprawi zimotrwałość roślin. Nawóz może być rekomendowany do zlokalizowanego nawożenia kukurydzy. W takiej technice stosowania zalecaną dawkę należy zmniejszyć o 30-50%, zależnie od zasobności gleby. Dawkę nawozu należy ustalać uwzględniając potrzeby pokarmowe roślin dla określonego plonu oraz zasobność gleby.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 520 320 180
zboża jare 6,0 550 350 200
rzepak ozimy 4,0 650* 480 250
burak cukrowy (na oborniku) 65,0 650* 480 250
ziemniaki (na oborniku) 35,0 500 350 200
kukurydza na ziarno 9,5 700 500 280
siano łąkowe 6,5 650 500 300
trawy w uprawie polowej- zielonka 50 700 550 250

* ryzyko uprawyData ostatniej aktualizacji: 14 lutego 2024