Nawóz SUPERFOSFAT 18 PYLISTY

NAWÓZ WE • PYLISTY • SUPERFOSFAT PROSTY P 17,5
PFC1 (C)(I)(a)(i) MINERALNY PROSTY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

  • do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne
  • na wszystkie gleby niezależnie od ich składu chemicznego
  • zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne formy fosforu
  • do stosowania na łąkach kośnych gdzie daje lepsze rezultaty niż superfosfat granulowany
  • plonotwórcze działanie dzięki wysokiej zawartości siarki, która jest uruchamiana
  • przez cały okres wegetacji rośliny
50

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Gęstość nasypowa: 1,0 do 1,1 kg/dcm³


Właściwości

17,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
15% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
16% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
ok. 28% tlenek wapnia (CaO) całkowity
ok. 22% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
ok. 29% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
ok. 25% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Superfosfat pylisty jest typowym nawozem przedsiewnym. Niezbędne jest zmieszanie go z glebą do głębokości 15 cm. Tylko na użytkach zielonych nawóz pozostaje na powierzchni darni i jest stopniowo przemieszczany przez wody opadowe.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZAWARTOŚĆ FOSFORU PRZYSWAJALNEGO GLEBIE
niska średnia wysoka
zboża ozime 5,0 380 250 170
zboża jare 4,0 320 220 150
rzepak 3,0 400 280 200
kukurydza na ziarno 7,0 600 450 300
burak cukrowy (na oborniku) 40,0 400 200 100
ziemniak (na oborniku) 25,0 400 200 100
strączkowe na ziarno 2,5 320 200 120
łąki kośne 6,0 500 350 240
kukurydza na zielonkę 50,0 550 380 250
motylkowe z trawami – zielonka 50,0 550 420 250
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 550 420 250


Data ostatniej aktualizacji: 15 maja 2023