Nawóz SUPERFOSFAT 18 PYLISTY

PRODUKT NAWOZOWY UE ● PYLISTY ● NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
SUPERFOSFAT PROSTY ● P 17,5

  • do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne
  • na wszystkie gleby niezależnie od ich składu chemicznego
  • także do stosowania na użytkach zielonych, gdzie daje lepsze rezultaty niż granulowany
  • zawiera bardzo dobrze rozpuszczalne formy fosforu
  • plonotwórcze działanie dzięki wysokiej zawartości siarki, która jest uruchamiana przez cały okres wegetacji rośliny
LUZ

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Mieszanka proszku i bryłek

Frakcja o wymiarach <1,0 mm 65%, frakcja <5,0 mm 80%

Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,05 kg/dcm³


Właściwości

17,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
15% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
16% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
ok.28% tlenek wapnia (CaO) całkowity
ok.22% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
ok.29% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
ok.25% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Superfosfat pylisty jest typowym nawozem przedsiewnym, do nawożenia wszystkich roślin uprawnych i  na wszystkich rodzajach gleb. Wskazane jest zmieszać go z glebą do głębokości 10-20 cm. Na użytkach zielonych nawóz stosować powierzchniowo, bez przykrycia glebą. Jego składniki są stopniowo przemieszczane w głąb przez wody opadowe.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 530 320 170
zboża jare 6,0 530 320 170
rzepak 3,5 630 450 220
kukurydza na ziarno 9,5 720 530 300
burak cukrowy (na oborniku)* 65,0 650 480 220
ziemniaki (na oborniku) 35,0 500 350 180
strączkowe na ziarno 3,5 400 250 120
łąki kośne 6,0 500 350 240
kukurydza na zielonkę 50,0 550 380 250
bobowate z trawami – zielonka 50,0 550 420 250
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 550 420 250

* ryzyko uprawy w stanowisku o niskiej zasobnościData ostatniej aktualizacji: 12 lutego 2024