NAWÓZ PK 10-30

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
PK (Ca,S) 10-30 (16-16)

  • nawóz granulowany do stosowania we wszystkich uprawach na gruntach ornych oraz na trwałych użytkach zielonych (TUZ)
  • rekomendowany także w stanowiskach o niskiej zasobności w potas
  • może być stosowany na przedwiośniu, przed dozwolonym terminem wysiewu nawozów azotowych, jako dawka startowa, celem pobudzenia aktywności fizjologicznej ozimin
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne

 

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:
„BLENDING” SP. Z O.O.
tel. 62 594 83 10
www.blending.pl

50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Granule

Frakcja o wymiarach 2,0 do 5,6 mm 90 %

Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,05 kg/dcm³


Właściwości

10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
7% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie
8% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu
30% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
16% tlenek wapnia (CaO) całkowity
12% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
16% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
15% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując nawóz przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokości 10-20 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych.

W przypadku stosowania dużych dawek w uprawie buraka cukrowego należy zachować 14-dniowy okres od aplikacji do siewu roślin.

Na trwałych użytkach zielonych można stosować powierzchniowo, zarówno przed zimowym spoczynkiem roślin, jak i w okresie ruszania wiosennej wegetacji.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWJALNY FOSFOR I POTAS
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 600 400 220
zboża jare 6,0 520 380 220
rzepak ozimy 4,0 720* 520 280
burak cukrowy (na oborniku) 65,0 720* 520 280
ziemniaki (na oborniku) 35,0 580 420 250
kukurydza na ziarno 9,5 740 550 300
siano łąkowe 3,5 550 400 250
łąki kośne 6,5 680 520 320
motylkowe z trawami – zielonka 55,0 720 580 300
trawy w uprawie polowej – zielonka 50,0 720 580 300

*ryzyko uprawy

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:
„BLENDING” SP. Z O.O.
tel. 62 594 83 10
www.blending.plData ostatniej aktualizacji: 13 lutego 2024