SÓL POTASOWA

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
CHLOREK POTASU ● K60

  • do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie
  • zwiększa efektywność nawożenia azotem
  • poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
  • powoduje, że rośliny racjonalniej gospodarują wodą, zwłaszcza w okresie suszy glebowej
  • aktywuje mechanizmy obronne przed działaniem chorób i szkodników
  • zwiększa zdolność do regeneracji roślin ozimych w okresie wczesnej wiosny
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Bryłki

Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm 95 %

Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,1 kg/dcm³


Właściwości

60% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Nawóz może być stosowany na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne, z wyjątkiem roślin wrażliwych na chlor tj. tytoń, chmiel, niektóre warzywa i kwiaty, krzewy i drzewa owocowe. Największą efektywność działania nawozu uzyskuje się, stosując nawóz przedsiewnie, a po wysiewie mieszając go z glebą na głębokości 10-20 cm. Na plantacjach wieloletnich oraz w uprawie roślin ozimych możliwa jest aplikacja nawozu pogłównie przed ruszeniem wiosennej wegetacji. Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać wczesną wiosną. W razie konieczności wprowadzenia do gleby dużej ilości składnika część dawki należy zastosować po zbiorze pierwszego pokosu lub po wypasie zwierząt.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY  POTAS
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 300 250 100
zboża jare 6,0 300 250 100
rzepak ozimy 3,5 400 300 150
kukurydza na ziarno 9,0 380 280 150
strączkowe na ziarno 3,5 220 150 80-100
łąki kośne 6,0 300 200 100
bobowate z trawami – zielonka 50,0 250 180 100
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 250 180 100


Data ostatniej aktualizacji: 14 lutego 2024