SÓL POTASOWA

PRODUKT NAWOZOWY UE • GRANULOWANY • CHLOREK POTASU

  • do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie
  • zwiększa efektywność nawożenia azotem
  • poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
  • powoduje, że rośliny racjonalniej gospodarują wodą, zwłaszcza w okresie suszy glebowej
  • aktywuje mechanizmy obronne przed działaniem chorób i szkodników
  • zwiększa zdolność do regeneracji roślin ozimych w okresie wczesnej wiosny
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

  • Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
  • Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,1 kg/dcm³

Właściwości

60% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Największą efektywność działania nawozu uzyskuje się, wykonując nawożenie przedsiewnie. Po wysiewie nawóz należy dobrze wymieszać z glebą na głębokości 10-20 cm. Na plantacjach roślin ozimych możliwa jest aplikacja nawozu pogłównie przed ruszeniem wiosennej wegetacji roślin. Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać wczesną wiosną. W razie konieczności wprowadzenia do gleby dużej ilości składnika część dawki należy zastosować po zbiorze pierwszego pokosu lub po wypasie zwierząt.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON t/ha ZAWARTOŚĆ PRZYSWAJALNEGO POTASU W GLEBIE
niska średnia wysoka
zboża ozime 6,0 250 200 100
zboża jare 5,0 200 150 75
rzepak ozimy 3,0 350 250 150
kukurydza na ziarno 7,0 350 250 150
strączkowe na ziarno 2,5 180 100 50
łąki kośne 6,0 300 200 100
motylkowe z trawami – zielonka 50,0 250 180 100
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 250 180 100


Data ostatniej aktualizacji: 27 stycznia 2023