Nawóz LUBOFOS ® pod ziemniaki

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1.
NPK (Mg, S) 3,5-7-25-(2,5-19,5)

  • polecany szczególnie do nawożenia ziemniaków
  • do stosowania zwłaszcza na glebach ubogich w potas, o średniej zasobności w fosfor oraz nie nawożonych organicznie
  • wpływa bardzo korzystnie na jakość bulw i zawartość skrobi dzięki zawartości potasu w formie siarczanowej
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
  • zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,0 kg/dcm³


Właściwości

3,5% azot amonowy (N)
7% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55,0% pięciotlenku fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego
25% tlenek potasu (K₂O) w formie chlorkowej i siarczanowej, rozpuszczalny w wodzie
2,5% tlenek magnezu (MgO) całkowity
19,5% trójtlenek siarki (SO₃)całkowity

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując Lubofos® pod Ziemniaki wiosną przed sadzeniem ziemniaków, mieszając z glebą do głębokości 10-15 cm, w czasie wykonywania zabiegów uprawowych.Dawkowanie [kg/ha]

– plon 25 t/ha

NAWOŻENIE ORGANICZNE ZAWARTOŚĆ POTASU PRZYSWAJALNEGO W GLEBIE*
niska średnia wysoka
na oborniku 500 350 200
bez obornika 800 600 400


Ostatnio zmodyfikowany 16 września, 2021 o 16:03