Nawóz LUBOFOS ® pod ziemniaki

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • NPK (Ca-Mg-S) 3,5-7-25 (14-2-20)
PL: PFC1(C)(I)(a)(ii) NAWÓZ STAŁY NIEORGANICZNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

  • polecany szczególnie do nawożenia ziemniaków
  • do stosowania zwłaszcza na glebach ubogich w potas, o średniej zasobności w fosfor oraz nie nawożonych organicznie
  • wpływa bardzo korzystnie na jakość bulw i zawartość skrobi dzięki zawartości potasu w formie siarczanowej
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
  • zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,0 kg/dcm³


Właściwości

3,5% azot (N) całkowity
3,5% azot (N) amonowy
7% pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity
4% pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym
25% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
14% tlenek wapnia (CaO) całkowity
2% tlenek magnezu (MgO) całkowity
20% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Najwyższą efektywność uzyskuje się, stosując Lubofos® pod Ziemniaki wiosną przed sadzeniem ziemniaków, mieszając z glebą do głębokości 10-15 cm, w czasie wykonywania zabiegów uprawowych.Dawkowanie [kg/ha]

– plon 25 t/ha

NAWOŻENIE ORGANICZNE ZAWARTOŚĆ POTASU PRZYSWAJALNEGO W GLEBIE*
niska średnia wysoka
na oborniku 500 350 200
bez obornika 800 600 400


Data ostatniej aktualizacji: 2 stycznia 2023