Nawóz LUBOFOS ® POD ZIEMNIAKI

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (Ca,Mg,S) 3,5-7-25 (14-2-20)

  • polecany szczególnie do nawożenia ziemniaków i warzyw
  • do stosowania zwłaszcza na glebach ubogich w potas, o średniej zasobności w fosfor oraz na glebach nie nawożonych organicznie
  • wpływa bardzo korzystnie na jakość bulw i zawartość skrobi dzięki zawartości potasu w formie siarczanowej
  • poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
  • nawóz kompletny zawierający szereg makroskładników o obniżonej zawartości chloru
  • zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Bryłki

Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm 95 %

Gęstość nasypowa: 0,9 do 1,0 kg/dcm³


Właściwości

3,5% azot (N) całkowity
3,5% azot (N) amonowy
7% pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity
4% pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym
25% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
14% tlenek wapnia (CaO) całkowity
ok.2% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
2% tlenek magnezu (MgO) całkowity
20% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Największą efektywność uzyskuje się stosując nawóz wiosną przed sadzeniem ziemniaków, mieszając z glebą do głębokości 10-20 cm, w czasie wykonywania zabiegów uprawowych. Stosować dawki wg zasobności gleby w potas przyswajalny, spodziewanego plonu oraz zastosowanego nawożenia organicznego.Dawkowanie [kg/ha]

– plon 25 t/ha

NAWOŻENIE ORGANICZNE ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR I POTAS*
niska średnia wysoka
na oborniku 500 350 200
bez obornika 800 600 400

* Jeśli zawartość fosforu i potasu w glebie pozwala ją zakwalifikować do tych samych klas zasobności podane dawki należy zwiększyć o 15-20%.Data ostatniej aktualizacji: 12 lutego 2024