Nawóz LUBOFOS ® RS

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (Ca,Mg,S) 3,5-10-18,5 (18-2-15) Z BOREM (B) 0,20

  • nawóz granulowany przedsiewny
  • szczególnie polecany do stosowania w uprawie rzepaku ozimego
  • z powodzeniem może być stosowany również do nawożenia kukurydzy, buraków cukrowych a także do zastosowania na trwałych użytkach zielonych (TUZ)
  • zaspokaja specyficzne zapotrzebowanie rzepaku na siarkę i bor
  • w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin
  • zwiększa efektywność nawożenia azotem
  • poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
  • bardzo dobre właściwości rozsiewne
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Bryłki

Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm 95 %

Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,05 kg/dcm³


Właściwości

3,5% azot całkowity (N)
3,5% azot amonowy (N)
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
5,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym
18,5% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
18% tlenek wapnia (CaO) całkowity
ok.3% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
2% tlenek magnezu (MgO) całkowity
15% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
14% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie
0,20% bor (B) całkowity w postaci soli sodowej

Stosowanie

Uniwersalny nawóz granulowany do stosowania w nawożeniu wielu roślin o szerokim spektrum stosowania. Nawóz powinien być stosowany najpóźniej kilka dni przed siewem roślin, a po aplikacji wymieszany z glebą do co najmniej 10-20 cm głębokości. Na TUZ może być aplikowany zarówno przed zimowym spoczynkiem roślin, jak i w okresie ruszania wiosennej wegetacji, rozprowadzając równomiernie po powierzchni.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR I POTAS
niska średnia wysoka
rzepak ozimy, plon poniżej 3,5t/ha 680 550 300
rzepak ozimy, plon powyżej 3,5 t/ha 850 650 400
kukurydza na ziarno 780 600 330
strączkowe na ziarno 550 400 200
burak cukrowy 750* 550 300
mieszanki bobowato-trawiaste 880 550 330
słonecznik 650 500 250

* ryzyko uprawy w stanowisku o niskiej zasobnościData ostatniej aktualizacji: 13 lutego 2024