Nawóz LUBOFOS ® RS

PRODUKT NAWOZOWY UE • GRANULOWANY • NPK Ca-Mg-S 3,5-10-18,5 (18-2-15) z borem
PL: PFC1(C)(I)(a)(ii) NAWÓZ STAŁY NIEORGANICZNY MAKROSKŁADNIKOWY KOMPLEKSOWY

nawóz granulowany przedsiewny

szczególnie polecany do stosowania w uprawie rzepaku ozimego

z powodzeniem może być stosowany również do nawożenia zbóż, kukurydzy, a także do zastosowania na trwałych użytkach zielonych (TUZ)

zaspokaja specyficzne zapotrzebowanie roślin na siarkę i bor

w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin

50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
Gęstość nasypowa: 0,95 do 1,05 kg/dcm³


Właściwości

3,5% azot całkowity (N)
3,5% azot amonowy (N)
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
5,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym
18,5% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
18% tlenek wapnia (CaO) całkowity
2% tlenek magnezu (MgO) całkowity
15% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
14% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie
0,2% bor (B) całkowity w postaci soli sodowej

Stosowanie

Stosować najpóźniej 5-10 dni przed siewem roślin. Po aplikacji wymieszać z glebą do co najmniej 10-15 cm głębokości.

Na TUZ stosować wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji roślin, rozprowadzając równomiernie po powierzchni użytku. W sytuacji, gdy konieczne jest stosowanie większej ilości nawozu, część dawki (1/2) zastosować w pierwszym terminie, natomiast resztę po pierwszym pokosie lub po wypasie zwierząt.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY ZAWARTOŚĆ FOSFORU I POTASU PRZYSWAJALNEGO W GLEBIE
niska średnia wysoka
rzepak ozimy, plon poniżej 3,5t/ha 650 500 250
rzepak ozimy, plon powyżej 3,5 t/ha 800* 600 350
zboża 650 450 250
strączkowe na ziarno 550 400 200
kukurydza na ziarno 750 550 300
buraki cukrowe 700* 500 250
trwałe użytki zielone 850 500 300

* ryzyko uprawyData ostatniej aktualizacji: 11 stycznia 2023