Nawóz LUBOFOS ® UNIVERSAL

PRODUKT NAWOZOWY UE ● GRANULOWANY ● KOMPLEKSOWY NAWÓZ MINERALNY MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (Ca,Mg,S) 3,5-10-21 (17,5-2-16)

  • uniwersalny nawóz granulowany
  • do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy, jak i trwałych użytków zielonych)
  • w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin
  • zwiększa efektywność nawożenia azotem
  • poprawia odporność roślin na czynniki stresowe
  • zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników
50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Bryłki

Frakcja o wymiarach 2,0 do 6,3 mm 95 %

Gęstość nasypowa: 1,0 do 1,05 kg/dcm³


Właściwości

3,5% azot całkowity (N)
3,5% azot amonowy (N)
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity
5,5% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w kwasie mrówkowym
21% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
17,5% tlenek wapnia (CaO) całkowity
2,5% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
2% tlenek magnezu (MgO) całkowity
16% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity
15% trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie

Stosowanie

Nawóz powinien być stosowany najpóźniej kilka dni przed siewem roślin, a po aplikacji wymieszany z powierzchniową warstwą gleby. Na trwałych użytkach zielonych może być stosowany zarówno przed zimowym spoczynkiem roślin, jak i w okresie ruszania wiosennej wegetacji. Dawkę nawozu należy ustalić uwzględniając potrzeby pokarmowe roślin dla określonego plonu oraz zasobność gleby.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZASOBNOŚĆ GLEBY W PRZYSWAJALNY FOSFOR I POTAS
niska średnia wysoka
zboża ozime 7,0 650 500 300
zboża jare 6,0 620 480 250
rzepak ozimy 4,0 770 600 350
burak cukrowy (na oborniku) 60,0 750* 550 250
ziemniaki (na oborniku) 30,0 600 450 250
kukurydza na ziarno 8,5 720 550 300
strączkowe na ziarno 3,5 550 400 220
siano łąkowe 6,5 720 580 300
bobowatee z trawami – zielonka 50,0 750 600 350
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 750 600 350

*ryzyko uprawyData ostatniej aktualizacji: 13 lutego 2024