Nawóz LUBOFOS ® UNIVERSAL

NAWÓZ WE • GRANULOWANY • TYP B.1.1. NPK (Ca, Mg, S) 3,5-10-21- (2-2,5-14,5)

nawóz granulowany przedsiewny

uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy jak i trwałych użytków zielonych)

w przypadku odmian ozimych zwiększa zimotrwałość i mrozoodporność roślin

zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

50, 500

 


Granulacja i gęstość nasypowa

Typowa zawartość granulek o wymiarach 2,0 do 6,3 mm min. 95%.
Gęstość nasypowa: 1,00 do 1,05 kg/dcm³


Właściwości

3,5% azot amonowy (N)
10% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55,0% pięciotlenku fosforu (P₂O₅) rozpuszczalnego w 2% roztworze kwasu mrówkowego
21% tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie
2% tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
2,5% tlenek magnezu (MgO) całkowity
14,5% trójtlenek siarki (SO₃) całkowity

Stosowanie

Na trwałych użytkach zielonych może być stosowany zarówno przed zimowym spoczynkiem roślin, jak i w okresie ruszania wiosennej wegetacji.

Dawkę nawozu należy ustalać uwzględniając potrzeby pokarmowe roślin dla określonego plonu oraz zasobność gleby.Dawkowanie [kg/ha]

NAWOŻONE ROŚLINY PLON, t/ha ZAWARTOŚĆ FOSFORU I POTASU PRZYSWAJALNEGO W GLEBIE
niska średnia wysoka
zboża ozime 6,5 620 450 250
zboża jare 5,0 520 400 200
rzepak ozimy 3,5 750* 600 350
kukurydza na ziarno 8,5 720 550 350
burak cukrowy (na oborniku) 60,0 750* 550 350
ziemniak (na oborniku) 30,0 600 450 300
strączkowe na ziarno 3,0 550 300 200
siano łąkowe 6,5 720 580 350
motylkowe z trawami – zielonka 50,0 750 600 350
trawy w uprawie polowej – zielonka 45,0 750 600 350

*ryzyko uprawyOstatnio zmodyfikowany 30 września, 2021 o 13:37